Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-Σχολικοί Νοσηλευτές: Προτάσεις τροποποίησης καθηκοντολογίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-Σχολικοί Νοσηλευτές: Προτάσεις τροποποίησης καθηκοντολογίου  από την ειδική επιτροπή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τον κλάδο ΠΕ25 – Προτάσεις και για την ειδική και για την γενική εκπαίδευση.

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-Σχολικοί Νοσηλευτές

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ παραθέτει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από τους ίδιους τους Σχολικούς Νοσηλευτές μέσω και των ομάδων εργασίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε γενικά και ειδικά σχολεία, ώστε να τεθούν προς το ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη προς όφελος της καλής λειτουργίας και προστασίας των σχολείων.

Ακολουθούν οι προτάσεις

Αθήνα, 24-06-2022

Αρ. Πρωτ.: 23

Προς

-Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ ΕΒΠ, μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

-Αντιπροσώπους της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Θέμα: «Προτάσεις για την τροποποίηση του καθηκοντολογίου των Σχολικών Νοσηλευτών, από την ειδική επιτροπή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τον κλάδο ΠΕ25».

Με αφορμή τα νέα δεδομένα της ΚΥΑ 44841/Δ3 –ΦΕΚ B 2055 – 26.04.2022 σύμφωνα με την οποία οι Σχολικοί Νοσηλευτές (ΣΝ) υποστηρίζουν όλους τους μαθητές του γενικού σχολείου σύμφωνα με το ΑΔΥΜ.

Η απόφαση αυτή  αποτελεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη  καθώς αποτελεί μια διεύρυνση καθηκόντων και ευθυνών από την πλευρά των νοσηλευτών που είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε όλα αυτά όπως το δηλώνουν  οι ίδιοι οι ΣΝ. Με βάση τις πολλαπλές ανάγκες του μαθητικού δυναμικού των σχολείων, το πλήθος των μαθητών (200 μαθητές και άνω ;;;;), την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου,καθώς και τις πολλαπλές περιπτώσεις παιδιών που προκύπτουν σε κάθε σχολείο και χρήζουν σταθερής φαρμακευτικής αγωγής και υποστήριξης , ελέγχου και αξιολόγησης είναι αδύνατο να ανταποκριθεί ένα νοσηλευτής σε όλα αυτά και στις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν και στα συστεγαζόμενα σχολεία.

Με βάση όλα αυτά και όπως μας αναφέρουν οι συνάδελφοι Σχολικοί Νοσηλευτές (ΣΝ) σχετικά με το καθηκοντολόγιο και το ωράριό τους προκύπτει η ανάγκη επαναπροσδιορισμού και τροποποίησης του καθηκοντολογίου των  ώστε να μπορούν να εκτελούν το έργο τους με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Παραθέτουμε  συγκεκριμένες προτάσεις  οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από τους ίδιους τους σχολικούς νοσηλευτές μέσω και των ομάδων εργασίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε γενικά και ειδικά σχολεία, ώστε να τεθούν προς το ΥΠΑΙΘ προκειμένου να ληφθούν υπόψη προς όφελος της καλής λειτουργίας και προστασίας των σχολείων.

Προτάσεις και για την ειδική και για την γενική εκπαίδευση

–          Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη  να υπάρχει ένας μόνιμος νοσηλευτής σε κάθε ειδικό  σχολείο Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό και στα ΣΜΕΑΕ αλλά και στα σχολεία Γενικής Αγωγής. Αυτό θα δίνει την δυνατότητα ώστε να μπορεί  ο ΣΝ να οργανώνει το σχολικό πλαίσιο και να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες νοσηλευτικής παρέμβασης, υποστήριξης και παροχής Ά Βοηθειών όπου και όποτε χρειάζεται. Η σταθερότητα θα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να υποστηρίζει όλους τους μαθητές του σχολείου σε θέματα Αγωγής και Προαγωγής  Υγείας και Α’ Βοηθειών. Επιπλέον, σε γενικά σχολεία με πολυπληθές μαθητικό πληθυσμό  όπου είναι εγγεγραμμένοι  περισσότεροι από 200 μαθητές, χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει σταθερά ένας μόνιμος ΣΝ γιατί παρουσιάζονται συχνά ανάγκες και προβλήματα υγείας που χρειάζονται την άμεση παρέμβασή του και διαχείριση.(Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ , ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ)

–          Αποτελεί αναγκαιότητα να προβλέπεται ο  κατάλληλος  χώρος ως Αίθουσα Πρώτων Βοηθειών- Εξεταστήριο σε κάθε σχολείο, ώστε να μπορεί ο ΣΝ να εκτελεί υπεύθυνα τα καθήκοντα του, φροντίζοντας με ασφάλεια των μαθητών που έχουν ανάγκη, εξετάζοντας και αξιολογώντας την κατάστασή τους.Ο χώρος είναι βασική προϋπόθεση για να οργανώνει το φαρμακείο, να απομονώνει τα πιθανά κρούσματα προφυλάσσοντας τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό, να διατηρεί τους φακέλους με τα ιατρικά αρχεία των μαθητών, να χορηγεί την συστηματική φαρμακευτική αγωγή που χρειάζονται κάποιοι μαθητές, να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις (πχ σακχάρου, πίεσης, κλπ), να υποδέχεται και φροντίζει μαθητές που δηλώνουν αδιαθεσία, ασθένεια ή κάποιο τραυματισμό όπως και να δέχεται (παίρνει ιατρικό ιστορικό) να ενημερώνει και να καθοδηγεί  συμβουλευτικά την οικογένεια. Σήμερα τα περισσότερα σχολεία δεν παρέχουν τέτοιο χώρο με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω να γίνονται σε διαδρόμους και οι μαθητές να είναι εκτεθειμένοι.

 –          Χρειάζεται να υπάρχει όριο υποστηριζόμενων μαθητών από ΣΝ , δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από 2  μαθητές που χρήζουν νοσηλευτικής υποστήριξης τότε θα πρέπει να προσλαμβάνεται και δεύτερος σχολικός νοσηλευτής ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους σωστά προς όλους τους μαθητές που χρήζουν νοσηλευτικής παρέμβασης. Είναι αδύνατον να παρέχεται υποστήριξη σε πάνω από 2 μαθητές όταν και οι 2 χρήζουν συστηματικό έλεγχο, μετρήσεις και χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Τυγχάνει να συναντάμε συχνά περιπτώσεις υποστήριξης μαθητών, με σπάνιες σκελετικές παθήσεις ή άλλα σύνδρομα , που η παρουσία του Σχ. Νοσηλευτή  να είναι απαραίτητη καθ΄ολη την διάρκεια της ημέρας. Να προβλεφθεί ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις να υποστηρίζει μεμονωμένα τα ιδιαιτερα  αυτά περιστατικά.

–          Να αποσαφηνιστεί  το εργασιακό ωράριο των ΣΝ. Έχουν γίνει πολλές αναφορές από συναδέλφους ΣΝ, ότι καταπατάται το υποστηρικτικό τους ωράριο, γιατί πολλές φορές το ξεπερνούν με υποχρέωση από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να παραμένουν στα σχολεία καθημερινά, συνεχίζοντας την υποστήριξη των μαθητών και στο ολοήμερο εξαντλώντας το εργασιακό 30ωρο ή αναλαμβάνοντας άλλα καθήκοντα υποστήριξης μαθητών.   Ενώ υπογράφουν για 25 διδακτικές ώρες δηλ παραμένουν και εργάζονται καθημερινά  μέχρι 30 ώρες. Αυτό αποτελεί άνιση μεταχείριση μεταξύ ΣΝ σε σχέση με το  υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς τις περισσότερες φορές οι ΣΝ υποστηρίζουν μαθητές και κατά τη διάρκεια των κενών τους, επειδή πολύ συχνά συμβαίνουν ατυχήματα, αδιαθεσίες  και καλούνται να συνδράμουν. Χρειάζεται κατ’αρχήν να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση των ΣΝ με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις ανάγκης για επιπλέον υποστήριξη από ΣΝ προτείνεται η υπερωριακή κάλυψη ή η πρόσληψη επιπλέον νοσηλευτή.

–          Επιπλέον,  οι 25 ώρες  την εβδομάδα είναι διδακτικές. Σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο στην γενική εκπαίδευση ο ΣΝ υποστηρίζει τον μαθητή του καθ’ όλη την διάρκεια που είναι στο σχολείο . Δηλαδή το υποχρεωτικό ωράριο του στην πρωτοβάθμια είναι 8:15-13:15 δηλ. 6  διδακτικές ώρες και για να γίνει αυτό κάνει το κενό του ενδιάμεσα. Στην B. Βάθμια εκπαίδευση όταν ο μαθητής έχει 7ωρο ο ΣΝ χρειάζεται να  κάνει 2 κενά ενδιάμεσα. Τα κενά θα πρέπει να φαίνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΣΝ.

Όσον αφορά την Α Βάθμια εκπαίδευση ο ΣΝ δεν είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει  στο ολοήμερο τον μαθητή του. Αυτό που μπορεί να κάνει το σχολείο είναι να ζητήσει δεύτερο σχολικό νοσηλευτή για το ολοήμερο, δηλαδή 8:15-13:15 το πρωινό ωράριο  και 11:00-16:00 για το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου.

–          Να καταργηθεί η υποχρεωτικότητα  συνοδείας  υποστηριζόμενων μαθητών από ΣΝ  σε εκδρομές ή μετακινήσεις εκτός έδρας και υπάρχει διανυκτέρευση,  όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.  Όπως ρητά αναφέρει το καθηκοντολόγιο Γενικής Αγωγής ΠΕ25, στην παράγραφο 6, του άρθρου 10, κεφ β αρθ. Απόφασης 31120/ΓΔ4,(Φεκ, Τ.Β 681/2017)Υ.Α, Εκδρομές –Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών  και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων ΔΕ εντός και εκτός της χώρας ) αναφέρει  στην παράγραφο 6:   Σε περίπτωση που στο σχολείο φοιτά μαθητής /μαθήτρια με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζεται από ΣΝ, ο μαθητής /μαθήτρια συνοδεύεται σε κάθε είδους εκδρομή – μετακίνηση κ.τ.λ.

Σύμφωνα όμως  με : (13324/ Γ2 /7-2-2006/ ΥΠΕΠΘ –ΦΕΚ 206 Β΄ Συννημένο Εντυπο 3 Παράγραφος 4 , αναφέρει ρητά ότι  η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε Πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές  δεν είναι υποχρεωτική.  Άρα στα πλαίσια  της ισονομίας και της ισοτιμίας  με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς  θα πρέπει να υπάρχει ακριβώς η ίδια αντιμετώπιση.

–     Να επαναπροσδιοριστεί και διαμορφωθεί στο καθηκοντολόγιο  συγκεκριμένο πρωτοκόλλο νοσηλευτικών πράξεων  που να αναφέρει όλες τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν οι ΣΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στα σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής (πιθανόν σε συνεργασία με την ΕΝΕ). Το σχολείο αποτελεί ένα πλαίσιο που περιορίζει  στο να γίνονται παρεμβατικές νοσηλευτικές πράξεις (πχ ενδοφλέβιες εγχύσεις όπως αιμορροφιλικοί παράγοντες, διαλείποντες καθετηριασμοί, κλπ) λόγω της έλλειψης κατάλληλου χώρου και άμεσης ιατρικής υποστήριξης,  πιθανών επιπλοκών που μπορεί να εκθέτουν την υγεία και ζωή των μαθητών και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν στο σχολείο. Προτείνεται να προβλεφθεί όριο παρέμβασης στις νοσηλευτικές πράξεις που μπορεί να εφαρμόζει ο ΣΝ στο σχολείο, ώστε να διασφαλίζεται η  ασφαλής διενέργεια  τους.

–     Λόγω των αναγκών που προκύπτουν από τους μαθητές κατά τα σχολικά διαλλείματα είναι σημαντικό να υπάρχει απαλλαγή  των ΣΝ από τις εφημερίες στα ΣΜΕΑΕ. Η Απαλλαγή  των ΣΝ από τις εφημερίες στα ΣΜΕΑΕ είναι σημαντική  διότι σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο  όπως αναφέρει, Αρ φύλλου 449/3 Απρ2007 σελίδα 9321 Β΄Καθήκοντα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, παράγραφος 3: α) Παρέχουν Α’ βοήθειες στα παιδιά του σχολείου και αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αδιαθεσίες, ασθένειες, τραύματα ή ατυχήματα που προκύπτουν κατά τα διαλλείματα ή κατά την διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτο, συχνά  συμβαίνουν διάφορα ατυχήματα, Επιληπτικές κρίσεις κ.τ.λ κατά τα διαλλείματα όπου  καλείται  ο ΣΝ να παρέμβει άμεσα και να υποστηρίξει  τις ανάγκες των μαθητών αυτών. Είναι αδύνατο λοιπόν την ίδια στιγμή  να έχει και εφημερία παράλληλα καθώς καλείται  να αποχωρήσει από την αύλειο χώρο , προκειμένου να παράσχει φροντίδα τους μαθητές που τον χρειάζονται. Σαν επακόλουθο αποτέλεσμα είναι η  δυσλειτουργία που έγκειται με την ασφάλεια των  υπολοίπων μαθητών .

–          Τα καθήκοντα του ΣΝ είναι ξεκάθαρα η αλλιώς ( δεν πρέπει να συγχέονται με τα ρόλο και τα καθηκοντα του ΕΒΠ) και δεν γίνεται να ζητείται κάλυψη  σε αλλότρια καθήκοντα όπως αυτοεξυπηρέτηση πχ τουαλέτα, κλπ Εάν κάποιοι μαθητές χρειάζονται και τα δύο δηλ και νοσηλευτική υποστήριξη (λόγω χρόνιου νοσήματος και ανάγκης για φαρμακευτική αγωγή ή παρέμβαση) και έχουν και ανάγκη αυτοεξυπηρέτησης από    ΕΒΠ, αποτελεί πρωταρχική ανάγκη να υπάρχει μόνιμος ΣΝ στο σχολείο και να δίνεται έγκριση για ΕΒΠ για να καλυφθούν οι ανάγκες της αυτοεξυπηρέτησης.

–          Να δίνεται μοριοδότηση σε όλους τους ΣΝ που είναι Υπεύθυνοι  COVID -19, όπως αναφέρει ο νόμος Ν 4823/2021 (Κωδικοποιημένος) – (ΦΕΚ Α 136/03.08.2021 για την μοριοδότηση των άλλων υπευθύνων όπως σχολικής ζωής κ.τ.λ)

Ίδρυση τμημάτων φροντίδας και αγωγής υγείας στη Γενική  Εκπαίδευση .

Σκοπός είναι να συσταθεί οργανική θέση ΠΕ25, όπου  να υπάρχει σταθερά σχολικός νοσηλευτής στα γενικά σχολεία με πολυπληθές μαθητικό πληθυσμό  ή και Τμήμα Ένταξης.

Στόχος είναι  η δημιουργία σταθερού και μόνιμου σχολικού νοσηλευτή που θα στηρίζει όλους τους μαθητές του σχολείου σε θέματα υγείας , πρώτες βοήθειες και θα πραγματοποιεί προγράμματα αγωγής υγείας .(Aγωγής και Προαγωγής Υγείας)

Αυτό θα έχει ως  αποτέλεσμα οι γονείς να γνωρίζουν σε ποιο σχολείο λειτουργεί τμήμα φροντίδας και αγωγής υγείας ώστε να μπορούν να έχουν επιλογή και να εγγράψουν  σε αυτό το σχολείο το παιδί τους που θα χρήζει υποστήριξης  χωρίς κριτήριο την περιοχή όπου μένει. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα γνωρίζουν ότι θα υπάρχει κάποιος  καταρτισμένος στο σχολείο τους για θέματα υγείας και δεν θα έχουν το ίδιο άγχος σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος .

Θα πρέπει να υπάρχει και όριο υποστηριζόμενων μαθητών , δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από 2 μαθητές που χρήζουν υποστήριξης τότε να προσλαμβάνεται και 2 σχολικός νοσηλευτής ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους μαθητές .

  • Προγραμματισμός μαθημάτων αγωγής υγείας για το κάθε σχολικό έτος, σε κάθε σχολική τάξη, ανάλογα με τις ανάγκες και την ηλικία. Συμβουλευτικής και προγράμματα αγωγής υγείας

Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ο ΣΝ στα πλαίσια της πρόληψης και αγωγής υγείας , ενημερώνει , καθοδηγεί  , εκπαιδεύει   την σχολική κοινότητα για θέματα που άπτονται του ρόλου του.

Οικογένεια,  διασύνδεση – καθοδήγηση – συμβουλευτική και εποπτεία από τον σχ.νοσηλευτή για τις συνθήκες – παρεμβάσεις με στόχο την προάσπιση της υγείας των παιδιών τους.

Δείτε ακόμη

Οδηγός ΕΒΠ στην εκπαίδευση από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ 

Καθηκοντολόγια ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-Γενικά σχολεία | Νομοθεσία 

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης | ΦΕΚ 

Δείτε επίσης

Τι ισχύει για τις Εφημερίες και την Επιτήρηση μαθητών στο σχολείο 

Αδεια ανατροφής μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και για τους νεοδιόριστους 

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες άνευ αποδοχών-νεοδιόριστοι: Δίδονται όπως και στους λοιπούς εκπαιδευτικούς-Όχι πάνω από 5 έτη

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες

Αναπληρωτές-αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας: Πότε θα καταβληθεί μέσα στον Ιούλιο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση