Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαμαρτυρία για την Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαμαρτυρία για την Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων. Να γίνει επαναφορά των δύο οργανικών θέσεων στις σχολικές μονάδες που ανήκουν.

Ενημερωτικό – Διαμαρτυρία της  ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε σχέση με τις ανακατανομές των Οργανικών Θέσεων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

μετά την κοινοποίηση από πλευράς Υπουργείου της ανακατανομής των οργανικών θέσεων του ΕΕΠ διαφόρων ειδικοτήτων έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Στην πλειοψηφία των ανακατανομών οι σχολικές μονάδες δεν λειτουργούσαν με αποτέλεσμα πολλές οργανικές θέσεις να είναι κενές και ανενεργές εις βάρος και των πραγματικών αναγκών άλλων σχολικών μονάδων και εις βάρος πολλών συναδέλφων που για πολλά χρόνια ήταν αναγκασμένοι να μετακινούνται με αποσπάσεις αλλά και πολλών συναδέλφων που επιθυμούσαν μετάθεση αλλά δεν μπορούσαν αφού οι σχολικές μονάδες δεν λειτουργούσαν.

Την όλη διαδικασία η ΠΟΣΕΕΠΕΑ την παρακολουθούσε μέσω των Aιρετών του ΚΥΣΕΕΠ που μετείχαν στην άτυπη επιτροπή έχοντας θέσει ως βασική προϋπόθεση να μην θιχτεί κανένας συνάδελφος που είχε την οργανική του στις μη λειτουργούσες σχολικές μονάδες και να μην αναγκαστούν οι συνάδελφοι των οποίων οι θέσεις θα μετακινούνταν να αναγκαστούν να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις.

Η αναγκαιότητα της ανακατανομής είχε επισημανθεί πριν από πολλά χρόνια από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και τους Αιρετούς και το Υπουργείο πήρε την απόφαση να την ολοκληρώσει, γεγονός που χαιρετίστηκε ως θετικό.

Η ανακατανομή συνδυάστηκε και με τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων που είχε σαν αποτέλεσμα να προταθεί η αύξηση του ΕΕΠ σε όλες τις σχολικές μονάδες που είχαν ανάγκες, διαδικασία που βρίσκεται στο τελικό στάδιο έκδοσης της διυπουργικής απόφασης.

Η αναγκαιότητα αύξησης των οργανικών θέσεων υποστηρίχτηκε ιδιαίτερα από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και για να αποκτήσουν οι παλαιοί συνάδελφοι τη δυνατότητα της μετάθεσης και για να διοριστούν νέοι συνάδελφοι.

Στην διαδικασία της ανακατανομής και εκτός της πρότασης της επιτροπής διαπιστώθηκε ότι, εκτός από τις οργανικές των σχολικών μονάδων που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους και σε ελάχιστες περιπτώσεις οργανικών που ήταν σε σχολικές μονάδες με ελάχιστους μαθητές στις οποίες δεν υπηρετούσαν συνάδελφοι ή για χρόνια έπαιρναν αποσπάσεις, το Υπουργείο μετά από πρόταση των ΚΕΣΥ προέβη σε ανακατανομή δύο θέσεων ΠΕ21 που ήταν σε λειτουργούντα ΕΕΕΕΚ.

Η απόφαση αυτή κατά την άποψή μας κακώς έχει ληφθεί, αφού οι ανάγκες των σχολικών μονάδων είναι αυξημένες, συνεχώς μεταβαλλόμενες και μάλιστα σε μία περίοδο όπου συστήνονται νέες οργανικές θέσεις.

Μας εκπλήσσει επίσης το γεγονός ότι για την μετακίνηση των οργανικών αυτών θέσεων συνηγόρησαν και τα σχολεία και τα αρμόδια ΚΕΣΥ, υποστηρίζοντας τη μη αναγκαιότητα ύπαρξης δύο οργανικών θέσεων, παραγνωρίζοντας ταυτόχρονα την μεγάλη δυσκολία σύστασης νέων οργανικών θέσεων.

Από την πλευρά της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καταγγέλλουμε την όλη διαδικασία και ζητάμε την επαναφορά των δύο οργανικών θέσεων στις σχολικές μονάδες που ανήκουν.

Από την πλευρά μας επισυνάπτουμε την πρόταση της Επιτροπής στην οποία δεν υπήρχε καμία αναφορά στην ανακατανομή των δυο αυτών θέσεων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (21/11/2018)

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

 1. 1 ΠΕ21 (που δόθηκε με το ΦΕΚ 744/τ.Β΄/12-10-1988) από το Ειδικό κωφών Βαρηκόων Ιωαννίνων (που καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2591 τΒ΄22/080/2016) στο ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (κωδ. 2050960)
 2. 1 ΠΕ21 (που δόθηκε με το ΦΕΚ 1545 τ.Β΄20-10-2006) ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ στο ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (κωδ. 4440095)
 3. 1 ΠΕ 21 (που δόθηκε με το ΦΕΚ 558/τ.Β΄22-08-1986) από το ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (κωδ. 9051645).
 4. 1 ΠΕ 21 (που δόθηκε με την απόφαση Γ6/115667/01-11-2002) από το ΕΕΕΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ που δεν λειτουργεί στο ΕΕΕΚ Παύλου Μελά (κωδ. 1941006)
 5. 1 ΠΕ 21 (που δόθηκε με το ΦΕΚ 1545 τ.Β΄20-10-2006) από το 2ΘΕΣΙΟ ΕΔΣ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (που είναι σε αναστολή) στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ (κωδ. 9500424).
 6. 1 θέση ΠΕ25 από το ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, (που δόθηκε με το ΦΕΚ 744/ τ.Β΄/12-10-1988), στο Ειδικό ΓΕΛ Αθηνών (Σε συνέχεια του ΦΕΚ 424/τ.Β΄.07-04-2006, που χώρισε τις ειδικότητες στα δύο σχολεία, πλην αυτής της θέσης).
 7. 1θέση ΠΕ25 από το 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ στο 9ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (κωδ. 9051904)
 8. 1 θέση ΠΕ 25 από το 5ο ΕΔΣ στο Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος (που δόθηκε με το ΦΕΚ 744/τΒ΄12-10-1988 – που είναι λάθος και δεν υπάρχει πουθενά αυτό το σχολείο) στο 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. (9190505)
 9. 1 ΠΕ28 (που δόθηκε με την απόφαση Γ6/115667/01-11-2002), από το 2θεσιο ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (που καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2591 τΒ΄22/080/2016) στο ΕΕΕΚ Ιωαννίνων (κωδ. 2041001).
 10. 1 ΠΕ 30 (που δόθηκε με το ΦΕΚ 744/τ.Β΄/12-10-1988) ΑΠΌ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ στο ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (κωδ. 1811201)
 11. 1 θέση ΠΕ 30 από το 1ο ΕΔΣ Αθηνών στο 9ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (κωδ. 9051904).
 12. 1θεση ΠΕ31ΝΟ από το Ειδικό επαγγελματικό Λύκειο Ανατολικής Θεσσαλονίκης στο ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΦΩΝ- ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΥΚΕΙΟ ΕΑΕ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (κωδ. 1901003).
 13. 1 ΕΒΠ (που δόθηκε με την απόφαση Γ6/115667/01-11-2002) από το 2Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (που καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2155 τΒ’. 23-06-2017), στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (κωδ. 9210198).
 14. 1 ΕΒΠ (που δόθηκε με την απόφαση 60441/γ6/17-06-2005) από το ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (που καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2591 τΒ΄22/080/2016) στο 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (κωδ. 9200542)

Δείτε επίσης

Σύλλογος ΕΕΠ και ΕΒΠ Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακοινοποίηση ανακοίνωσης για ανακατανομή Οργανικών θέσεων

Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ: Η Υπουργική Απόφαση

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση