Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πότε θα μονιμοποιηθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί-Το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πότε θα μονιμοποιηθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί-Το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πότε θα μονιμοποιηθούν οι νεοδιόριστοι

Την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τουλάχιστον 20.000 εκπαιδευτικών στα 3 πεδία το 2024 και μονιμοποίηση τουλάχιστον 10.000 δόκιμων εκπαιδευτικών έως το τέλος του Β εξαμήνου του 2024, προβλέπει μεταξύ άλλων το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο με τη μορφή επιτελική σύνοψης, έχει να κάνει με τη διατύπωση στόχων και τη σύνδεση με στρατηγικές επιλογές του Κυβερνητικού Προγραμματισμού.

Πρόβλεψη βελτιωτικών παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο της Αξιολόγησης

Συγκεκριμένα στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 περιγράφεται η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα πεδία Α1) γενική και ειδική διδακτική, Α2) το παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης, Β) υπηρεσιακή συνέπεια & επάρκεια εκπαιδευτικού, προβλέπονται δε βελτιωτικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο οι οποίες κρίνονται απαραίτητες με βάση τις προτάσεις του ΙΕΠ και της ΑΔΙΠΠΔΕ μετά από την εφαρμογή.

Αναλυτικά τι αναφέρεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 για την Αξιολόγηση

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης 20.000 εκπαιδευτικών

Ολοκλήρωση της αξιoλόγησης στα 3 πεδία (Α1 για το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου, Α2 για το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης & Β για την υπηρεσιακή συνέπεια και την επάρκεια του εκπαιδευτικού) για τουλάχιστον 10.000 δόκιμους εκπαιδευτικούς και μονιμοποίησή τους έως το τέλος του Α εξαμήνου

Ολοκλήρωση της αξιoλόγησης στα 3 πεδία (Α1, Α2 & Β) για τουλάχιστον 20.000 εκπαιδευτικούς (αθροιστικά για το 2024) και μονιμοποίησή των δόκιμων έως το τέλος του Β εξαμήνου.

___________________________

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων (3η χρονιά εφαρμογής)

Κατάθεση Ετήσιου Απολογισμού 100% (14.000 σχολικές μονάδες)

• Αξιολόγηση Σχολείων – υλοποίηση: κατάθεση ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού όλων των σχολικών μονάδων (100%) με πρόθεση 2ετούς κύκλου μετά το 2025

• Καλλιέργεια κουλτούρας αξιολόγησης προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες της κάθε σχολικής μονάδας, να δημιουργηθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους και να αναδειχθούν οι επιτυχίες της κάθε μονάδας.

• Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο κρίνονται απαραίτητες με βάση τις προτάσεις του ΙΕΠ και της ΑΔΙΠΠΔΕ μετά από 3 έτη εφαρμογής.

Δείτε σχετικά

Νέες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας 

Δείτε επίσης

Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών σχεδιάζει να δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας 

Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 2024: Τι περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας 

Ο σχεδιασμός για την Ειδική Αγωγή και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ για το 2024 από το Υπ. Παιδείας 

Η διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας: 170.570 το σύνολο του προσωπικού-6.547.630.000 € ο προϋπολογισμός 2024 

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση: Τα 22 έργα στις εκπ/κές και διοικητικές υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας

Το χρονοδιάγραμμα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Περ/κών Δ/ντών-Εποπτών Ποιότητας-Πρ/νων ΚΕΔΑΣΥ-Πρ/νων Εκπ/κών Θεμάτων 

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για το ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 

Δείτε ακόμη

Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Τι ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση