Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για το Πρόγραμμα LOOP με επιτυχία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για το Πρόγραμμα LOOP “Υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών και ενδυνάμωση του θεσμού του μέντορα στα σχολεία”, με επιτυχία.

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για το Πρόγραμμα LOOP

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ημερίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θέμα: «Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος LOOP: Υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών και ενδυνάμωση του θεσμού του μέντορα στα σχολεία».

Συμμετοχές

Περισσότεροι/ες από 400 Διευθυντές/τριες Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής συμμετείχαν στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2024.

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Γιάννης Κατσαρός που εξήρε τις σχετικές πρωτοβουλίες, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επ. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Σπυρίδων Δουκάκης, που αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου ώστε να αναπτυχθούν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ο υπεύθυνος του έργου από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος που τόνισε τη σημασία του έργου για την ενίσχυση του θεσμού του μέντορα.

Σύμφωνα με το ΙΕΠ

Η ενημερωτική συνάντηση είχε ως στόχους:

α) τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου,

β) την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίστηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος LOOP και

γ) την παροχή συστάσεων για τη λήψη αποφάσεων στον σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης μεντόρων.

Η μεγάλη συμμετοχή αντικατοπτρίζει το έντονο ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για το θεσμό του μέντορα στα σχολεία.

Το έργο LOOP ολοκληρώθηκε με:

– τον σχεδιασμό ενός εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης για νέους/ες εκπαιδευτικούς, που θα βασίζεται στο θεσμό του μέντορα, προκειμένου να υποστηριχτούν στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα και να προσαρμοστούν στην εργασιακή κουλτούρα του σχολείου στο οποίο υπηρετούν,

– την ανάπτυξη ενός επιμορφωτικού προγράμματος για μέντορες, που θα βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες έμπειρους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ικανότητες καθοδήγησης και υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης,

– την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος LOOP στα σχολεία του δικτύου και την αποτίμηση των δυο επιμορφωτικών προγραμμάτων,

– τη διατύπωση προτάσεων για την ενσωμάτωση προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων προετοιμασίας μεντόρων στις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές που αφορούν στη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Το έργο LOOP ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα και τους στόχους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη του ΙΕΠ συνεχίζουν να ενισχύουν δράσεις και προσεγγίσεις που έχουν θετικό και υποστηρικτικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Δείτε επίσης

Βιώσιμη Πολιτειότητα: Διαδικτυακές Ενημερωτικές Συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας 

Μαζί για την Εκπαίδευση: Πρόσκληση στα μέλη του Ανοικτού Μητρώου Εκπαιδευτικών του ΙΕΠ 

θνικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών σχεδιάζει να δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας 

Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 2024: Τι περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας 

Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Τι ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση