Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προγραμματισμός Εργου ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προγραμματισμός Εργου ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας: Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κοινοποίησε Εγκύκλιο.

Προγραμματισμός Εργου ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας

Το Υπουργείο Παιδείας κοινοποίησε στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Εγκύκλιο Προγραμματισμού του έργου τους.

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων με την Εγκύκλιο αυτή  θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.

Με αυτά τα θέματα οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της χώρας θα μπορέσουν να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η Εγκύκλιος έχει θέμα:

“Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε., των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων ,των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ., για το σχολικό έτος 2019-2020”.

Οι ενότητες της Εγκυκλίου είναι οι εξής:

 1. Εγγραφές Μετεγγραφές μαθητών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. Λύκεια Ε.Α.Ε.

Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

 1. Ωρολόγια Αναλυτικά Προγράμματα Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. & Λύκεια Ε.Α.Ε.

Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

 1. Κατανομή μαθητών Δημιουργία Τμημάτων Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε.Λύκεια Ε.Α.Ε.

Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

 1. Θέματα απουσιώνΧαρακτηρισμός φοίτησης
 2. Κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών
 3. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης
 4. Σχολικοί ΠερίπατοιΕκδρομέςΕπισκέψεις
 5. Επιμορφωτικές δράσεις
 6. Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
 7. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
 8. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Δείτε την Εγκύκλιο για τη Λειτουργία ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας

Δείτε ακόμη:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων

Τμήματα προσανατολισμού και επιλογής στο Γενικό Λύκειο: Καθορισμός προϋποθέσεων λειτουργίας

Εγγραφές σε ΓΕΛ – ΕΠΑΛ: Από σήμερα έως 28 Ιουνίου 2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση