Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προαγωγή-απόλυση μαθητών ΕΝΕΕΓΥΛ-Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ-Γνωστοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προαγωγή-απόλυση μαθητών ΕΝΕΕΓΥΛ-Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ-Γνωστοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ- Δεν θα υπολογισθούν στον Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης των Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας.

Προαγωγή-απόλυση μαθητών ΕΝΕΕΓΥΛ

Εγγραφο υπ. αριθμ. 67189/Δ3/9-6-2021 απέστειλε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΑΕ του ΥΠΑΙΘ κος Ιωάννης Ζυμβρακάκης προς τις ΠΔΕ, ΔΙΔΕ, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ και ΕΝΕΕΓΥΛ γνωστοποιώντας Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με την Προαγωγή- Απόλυση των μαθητών/τριών Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Γυμνασίων ΕΝΕΕΓΥΛ και Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ.

Σύμφωνα με το έγγραφο δεν θα υπολογισθούν στον Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης των Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας.

Αναλυτικά το έγγραφο
Σχετικά, με την Προαγωγή- Απόλυση των μαθητών/τριών Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Γυμνασίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ

κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 2095/τΒ΄/20-05-2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 55831/Δ2/19-05-2021 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΔ7Δ46ΜΤΛΗ-Ν94) με θέμα: «Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020- 2021».

Επίσης, η Προαγωγή- Απόλυση των μαθητών/τριών των Α΄, Β΄ και Δ΄ τάξης Λυκείων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ

κατά το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ   2093/τ.Β΄/20-05-2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. Φ4/55515/Δ4/19-05-2021 με θέμα: «Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/-τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

Διευκρινίζεται ότι

στην υπ’ αριθ. Φ4/57738/ΓΔ4/24-05-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση«κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021», η οποία δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 2222/τ.Β΄/26-05-2021 τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης έχουν ισχύ και για τους μαθητές/τριες των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ- Λ., οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».

Στη Γ’ τάξη των Λυκείων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.,

και σύμφωνα με την Πράξη 15/19-03-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. « οι ώρες διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, λειτουργούν σε κάθε περίπτωση υποστηρικτικά και προπαρασκευαστικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη λήψη πτυχίου ειδικότητας και σε κάθε περίπτωση το σύνολο της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων Ειδικότητας διδάσκεται στη Δ’ τάξη, ανεξαρτήτως από τον βαθμό προόδου της ύλης στη Γ’ τάξη των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ..

Ως εκ τούτου,

δεν θα υπολογισθούν στον Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Γνωστοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ- Προαγωγή- Απόλυση των μαθητών ΕΝΕΕΓΥΛ-Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ

Δείτε σχετικά

Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων-ΓΕΛ 2020-2021 | ΦΕΚ
Προαγωγή-Απόλυση μαθητών ΕΠΑΛ: Ημερήσιων και Εσπερινών κατά το σχολικό έτος 2020-21
Κατ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές Α’ τάξης ΕΠΑΛ-Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ | ΦΕΚ αξιολόγησης
Κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ενημερωτική Εγκύκλιος

Δείτε επίσης

 Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Διαδικασία εξέτασης | Εγκύκλιος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση