Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προφορική εξέταση φυσικώς αδυνάτων στις Πανελλαδικές: Σχόλια και προτάσεις 43 Συντονιστών Βαθμολογικών Κέντρων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προφορική εξέταση φυσικώς αδυνάτων στις Πανελλαδικές: Σχόλια και προτάσεις 43 Συντονιστών Βαθμολογικών Κέντρων για τα προβλήματα που παρατηρούνται.

Προφορική εξέταση φυσικώς αδυνάτων

43 καθηγητές και καθηγήτριες που εργάζονται από τη θέση του συντονιστή μαθήματος στα Βαθμολογικά Κέντρα κοινοποίησαν σχόλια και προτάσεις για τα προβλήματα που παρατηρούνται στην προφορική εξέταση των Φυσικώς Αδυνάτων και στη βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η επιστολή
Σχόλια και προτάσεις για τα προβλήματα που παρατηρούνται στην προφορική εξέταση των Φυσικώς Αδυνάτων και στη βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στις φετινές εξετάσεις εμφανίστηκε πάλι το φαινόμενο της έλλειψης συναδέλφων για τις ανάγκες εξέτασης των Φυσικώς Αδυνάτων και στη συνέχεια της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων (τετραδίων) στα Βαθμολογικά Κέντρα.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν εμφανίζεται αποκλειστικά στις φετινές εξετάσεις, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών (covid-19), αλλά αποτελεί πλέον ένα διαχρονικό φαινόμενο των Βαθμολογικών Κέντρων.

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη μας είναι οι εξής:
  • Κατά τη διαδικασία της εξέτασης των Φ.Α και τη βαθμολόγηση των τετραδίων συμμετέχει ένα μικρό μόνο μέρος από τους διδάσκοντες το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα.
  • Παρά το γεγονός ότι γενικώς η ζήτηση για τη διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων είναι μεγάλη, ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων απουσιάζει μόνιμα από τις εν λόγω διαδικασίες.Δεν εκπληρώνει καν την τυπικά υποχρεωτική παρουσία του στα ειδικά εξεταστικά κέντρα για την εξέταση των Φ.Α. καθώς και τη βαθμολόγηση 2 πακέτων ως διδάσκοντες το μάθημα.
  • Η γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού που σε ορισμένες περιπτώσεις εκφράζεται με άρνηση συμμετοχής στην όλη διαδικασία.
  • Ένα μεγάλο ποσοστό εξεταστών – βαθμολογητών ορίζονται παράλληλα ως επιτηρητές την ημέρα εξέτασης του μαθήματός τους ή μέλη Λυκειακών Επιτροπών, με αποτέλεσμανα καθίσταται δύσκολη ή και αδύνατη σε κάποιες περιπτώσεις η συμμετοχή τους στα Εξεταστικά Κέντρα.
Οι σημαντικότερες συνέπειες του φαινομένου αυτού είναι:
  1. η μεγάλη αναμονή των υποψηφίων μέχρι να έρθει η σειρά τους να εξεταστούν από τις επιτροπές, η οποία μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τις έξι ώρες, εκτός από τις ώρες επεξεργασίας των ζητουμένων, κάτι που είναι εξοντωτικό για τα παιδιά, και
  2. η καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσμάτων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεπαρκούς διαθεσιμότητας εξεταστών – βαθμολογητών προτείνουμε τη δημιουργία σώματος μόνιμων βαθμολογητών, στους οποίους θα αποδίδονται εκπαιδευτικά και οικονομικά κίνητρα, ώστε να γίνει ελκυστική η διαδικασία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το σώμα αυτό θα ανανεώνεται και με κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση όλοι οι καθηγητές που διδάσκουν πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα θα μπορούν να συμμετέχουν.

Αυτό πιστεύουμε ότι θα δώσει μόνιμη λύση στο παραπάνω πρόβλημα και θα τονώσει το αίσθημα αξιοπιστίας της κοινωνίας για το θεσμό.

Μέχρι ωστόσο να συμβεί αυτό προτείνουμε τα εξής:
  1. Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις να επιτηρούν μόνο οι καθηγητές των Γυμνασίων και οι συνάδελφοι των Λυκείων που δεν διδάσκουν πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα.
  2. Οι συμμετέχοντες στις Λυκειακές Επιτροπές την ημέρα της εξέτασης του μαθήματός τους να αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς και να προσέρχονται στην εξέταση των Φ.Α στα ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.
  3. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς κατά τη διαδικασία κατανομής των μαθημάτων της Γ’ Λυκείου οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν να διδάξουν πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα να δεσμεύονται γραπτώςγια τη συμμετοχή τους στα ειδικά Εξεταστικά Κέντρα για την εξέταση των Φ.Α. καθώς και για τη βαθμολόγηση 2 πακέτων τετραδίων ως διδάσκοντες το μάθημα.
  4. Εκπαιδευτικός που συμμετέχει σταθερά και με συνέπεια στη διαδικασία της βαθμολόγησης γραπτών (και προφορικών) να προηγείται στο σχολείο του στη διεκδίκηση της διδασκαλίας του μαθήματος.

Αθήνα,    14/7/2020

Καθηγητές και καθηγήτριες που εργάζονται από τη θέση του συντονιστή μαθήματος στα Β.Κ.

Ακολουθούν τα ονόματα

Δείτε επίσης

Στατιστικά βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών-Μηχανογραφικό Ελλήνων εξωτερικού 
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς
Αποδιδόμενο ποσοστό σε υποψήφιους πανελλαδικών με το παλαιό σύστημα: Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΙΘ
Απολογισμός ενός έτους Υπουργείου Παιδείας: Mεταρρυθμίσεις σε 10 βήματα | video 

______________________

Τα ονόματα

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Καρκάνης Βασίλης-Μαθηματικός Συντονιστής 31ο Β.Κ
2 Πετρόπουλος Αρσένιος-Πληροφορικός Συντονιστής 31ο Β.Κ
3 Σάμιος Γιώργος-Κοινωνιολόγος Συντονιστής 31ο Β.Κ
4 Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική-Βιολόγος Συντονίστρια 31ο Β.Κ
5 Βρύτσης Νικόλαος-Μαθηματικός Συντονιστής 31ο Β.Κ
6 Γκούφας Κώστας- Φιλόλογος Συντονιστής 31ο Β.Κ
7 Κουτρούμπας Νίκος-Φιλόλογος Συντονιστής 31ο Β.Κ
8 Γαρουφαλιάς Γιάννης-Φιλόλογος Συντονιστής 31ο Β.Κ
9 Ματθαίος Δημήτρης-Φιλόλογος Συντονιστής 31ο Β.Κ
10 Αλεξάνδρου Άννα-Φιλόλογος Συντονίστρια 31ο Β.Κ
11 Σαγιάς Νίκος-Πληροφορικός Συντονιστής 31ο Β.Κ
12 Παπαγιανακόπουλος Δημήτρης-Οικονομολόγος Συντονιστής 31ο Β.Κ
13 Κάτση Αγγελική-Χημικός Συντονίστρια 31ο Β.Κ
14 Ντάνος Γεράσιμος-Χημικός Συντονιστής 31ο Β.Κ
15 Μπαρούτης Δημήτρης-Μαθηματικός Συντονιστής 53ο Β.Κ
16 Χριστοδουλίδης Γιώργος- Μαθηματικός Συντονιστής 53ο Β.Κ
17 Χύτα Μαρία – Φιλόλογος Συντονίστρια 53ο Β.Κ
18 Ντεμιρτζή Ελένη- Φιλόλογος Συντονίστρια 53ο Β.Κ
19 Σαχινίδου Παρασκευή-Φιλόλογος Συντονίστρια 53ο Β.Κ
20 Στολίδου Όλγα – Φιλόλογος Συντονίστρια 53ο Β.Κ
21 Πετρίδης Παναγιώτης – Φυσικός Συντονιστής 53ο Β.Κ
22 Βαφειάδης Αναστάσιος- Χημικός Συντονιστής 53ο Β.Κ
23 Χριστοφορίδης Δημήτριος – Χημικός Συντονιστής 53ο Β.Κ
24 Μιμιλίδου Παρθένα – Κοινωνιολόγος Συντονίστρια 53ο Β.Κ
25 Βλάχου Ασημίνα – Κοινωνιολόγος Συντονίστρια 53ο Β.Κ
26 Αραμπατζής Γεώργιος – Πληροφορικός Συντονιστής 53ο Β.Κ
27 Ματσιώρη Άννα – Οικονομολόγος Συντονίστρια 53ο Β.Κ
28 Φόλλας Θεοχάρης – Βιολόγος Συντονιστής 53ο Β.Κ
29 Μανάρας Νικόλαος- Μαθηματικός Συντονιστής 66ο Β.Κ

 

30 Μακρής Δημήτρης- Φιλόλογος Συντονιστής 66ο Β.Κ
31 Μητσίδης Γεώργιος- Χημικός Συντονιστής 66ο Β.Κ
32 Σταικίδης Χρήστος- Βιολόγος Συντονιστής 66ο Β.Κ
33 Σαπράκα Μαρία-Φιλόλογος Συντονίστρια 66ο Β.Κ
34 Ζουρνατζή Ελισάβετ-Κοινωνιολόγος Συντονίστρια 66ο Β.Κ
35 Χαλατζιάν Παύλος- Μαθηματικός Συντονιστής 66ο Β.Κ
36 Παταρούδη Σοφία -Χημικός Συντονίστρια 66ο Β.Κ
37 Μιχαιλίδης Βασίλης-Φυσικός Συντονιστής 66ο Β.Κ
38 Λάζαρη Βασιλική – Μαθηματικός Συντονίστρια 34ο Β.Κ
39 Μάλλιαρης Χρήστος – Μαθηματικός Συντονιστής 34ο Β.Κ
40 Μάκος Σπύρος – Μαθηματικός Συντονιστής 61ο Β.Κ
41 Τσοκανάς Παναγιώτης- Μαθηματικός Συντονιστής 61ο Β.Κ
42 Γιώτη Αικατερίνη-Βιολόγος Συντονίστρια 60ο Β.Κ
43 Μαυραγάνη Μαρία- Βιολόγος Συντονίστρια 60ο Β.Κ

Δείτε επίσης

Στατιστικά βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών-Μηχανογραφικό Ελλήνων εξωτερικού 
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς
Αποδιδόμενο ποσοστό σε υποψήφιους πανελλαδικών με το παλαιό σύστημα: Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΙΘ
Απολογισμός ενός έτους Υπουργείου Παιδείας: Mεταρρυθμίσεις σε 10 βήματα | video 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση