Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα-Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση: Διατίθεται σε πλατφόρμα του ΕΑΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα-Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση: Το ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα “Ανοιχτό Διαδικτυακό μάθημα: Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση” διατίθεται σε πλατφόρμα του ΕΑΠ.

Πρόγραμμα-Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

Το ΥΠΑΙΘ απέστειλε στις ΠΔΕ της χώρας, το με αριθμό πρωτ. 74318/2020 έγγραφο  με Θέμα “Διαβίβαση Δελτίου τύπου του ΙΕΠ με θέμα “Ανοιχτό Διαδικτυακό μάθημα: Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση”.

Με το έγγραφο αυτό κοινοποιείται το Δελτίο Τύπου του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με το οποίο ανακοινώνεται η διάθεση Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC), που αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση.

Δείτε το διαβιβαστικό του ΥΠΑΙΘ

Μαρούσι, 16-06-2020

74318/Ε3

ΠΡΟΣ : Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Εκπαίδευσης (pde@sch.gr)

ΚΟΙΝ : 1)Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας (typou@iep.edu.gr)

2) ΠΕΚΕΣ

(pekes@sch.gr)

Θ Ε Μ Α :  “Διαβίβαση Δελτίου τύπου του ΙΕΠ με θέμα «Ανοιχτό Διαδικτυακό μάθημα: Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

 Σας διαβιβάζουμε Δελτίο Τύπου του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που περιήλθε εις χείρας της υπηρεσίας μας, με ηλεκτρονικό μήνυμα, την 9η 6ου 2020, με το οποίο ανακοινώνεται η διάθεση Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC), που αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση.

Πρόκειται για ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα και είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Learn του ΕΑΠ που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://learn.eap.gr.

Παρακαλούμε για την από μέρους σας σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών της δικαιοδοσίας σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

_______________________

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα: Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση.

Ανακοινώνεται η διάθεση του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) με αντικείμενο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην «Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση».

Το ταχύρρυθμο αυτό επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά προσφέρεται ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Το πρόγραμμα φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων elearn του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://elearn.aegean.gr.

Δείτε επίσης

Ολοκλήρωση επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου-Εξετάσεις πιστοποίησης Β1 & Β2 επιπέδου ΤΠΕ το Φθινόπωρο
Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία
Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Λυκείου | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση