Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα εμβολιασμών Παιδιών-Εφήβων και Ενηλίκων 2023: Το ΥΠΑΙΘ απέστειλε 2 Εγκυκλίους του Υπ. Υγείας στα σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα εμβολιασμών Παιδιών-Εφήβων και Ενηλίκων 2023: Το ΥΠΑΙΘ απέστειλε 2 Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας στις ΠΔΕ-ΔΙΠΕ-ΔΙΔΕ και σχολικές μονάδες της χώρας.

Πρόγραμμα εμβολιασμών Παιδιών-Εφήβων και Ενηλίκων 2023

Δυο Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας διαβίβασε στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας και στις σχολικές μονάδες της χώρας το ΥΠΑΙΘ δια του Γενικού Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΕΑΕ κου Αλέξανδρου Κόπτση, οι οποίες έχουν να κάνουν με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2023 και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2023.

Αναλυτικά

Εγκύκλιος 1η – Εμβολιασμοί Ενηλίκων 2023

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάστηκε στις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε., Δ.Δ.Ε. της και Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. της χώρας, το υπ. αριθμ πρωτ. Φ12/23304/Δ2/1-3-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την με αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.7610/07-02-2023 (ΑΔΑ: 6Γ0Σ465ΦΥΟ-Φ9Τ) Εγκύκλιο του τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2023».

Δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας εδώ

Εγκύκλιος 2η – Εμβολιασμοί Παιδιών και Εφήβων 2023

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάστηκε στις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε., στις Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. και στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, το υπ. αριθμ. πρωτ. Φ12/23292/Δ2/1-3-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την με αρ. πρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.7601/07-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΖ2465ΦΥΟ-ΜΛΨ) Εγκύκλιο του τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2023».

Δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας εδώ

Δείτε επίσης

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών-αιτήσεις: Eως 17.03.2023-Ποιες οι προϋποθέσεις-Η Αίτηση 

Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας 2023: Τα ονόματα των εκπαιδευτικών 

Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας 2023: Τα ονόματα των εκπαιδευτικών 

Στατιστικά μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2023 | Πίνακας 

Πριν φύγετε

ΔΟΕ-Νέες στάσεις εργασίας: Για τον μήνα Μάρτιο στο πλαίσιο αποτροπής της υλοποίησης της αξιολόγησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση