Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα Φρενέ: Τα ονόματα των επιλεχθέντων εκπαιδευτικών και ενημέρωση για Βεβαιώσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα Φρενέ: Τα ονόματα των επιλεχθέντων εκπαιδευτικών και ενημέρωση για Βεβαιώσεις παρακολούθησης του Προγράμματος για το έτος 2018-19.

Πρόγραμμα Φρενέ: Τα ονόματα των επιλεχθέντων εκπαιδευτικών και ενημέρωση για Βεβαιώσεις

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ενημερώνει για την επιλογή εκπαιδευτικών του επιμορφωτικού Προγράμματος Φρενέ 2018-19 στην Αττική και στην Πελοπόννησο και για τις Βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Επιμόρφωση και εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση» για το έτος 2018-19.

1. Επιλογή εκπαιδευτικών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Φρενέ 2018-19 για την Αττική και την Πελοπόννησο

Κατόπιν συνεδρίασης της Επιτροπής επιλογής εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο «3ο Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση»,

σύμφωνα με τις ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. α) 86105/Δ2/30-05-2019/ ΥΠΠΕΘ και β) 93866/Δ2/11-06-2019/ΥΠΠΕΘ στις 09/07/2019,

επιλέγονται βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος των ανωτέρω προσκλήσεων 100 εκπαιδευτικοί ατην Αττική και 75 στην Πελοπόννησο:

Τα κριτήρια

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων τα κριτήρια, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και την αξιοπιστία των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της. Τα κριτήρια με βάση την πρόσκληση έχουν ως εξής:

α) η προηγούμενη εμπειρία από επιμορφώσεις και εφαρμογές της παιδαγωγικής Φρενέ, όπως π.χ. η συμμετοχή στις συναντήσεις του Δικτύου συνεργατικών Σχολείων,

β) η συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, με στόχο την δημιουργία πυρήνων συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ,

γ) η διασπορά των σχολείων με στόχο την κατά το δυνατόν εκπροσώπηση περισσότερων περιοχών

Δείτε τους Πίνακες  με τα Ονόματα

___________________________________

2. Βεβαιώσεις επιμόρφωσης Παιδαγωγικής Φρενέ

Eχουν εκδοθεί και είναι διαθέσιμες προς εκτύπωση από τη Δικτυακή Πύλη e-ΙΕΠ, οι βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Επιμόρφωση και εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση» για το έτος 2018-19.

Θα ακολουθήσουν σύντομα οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των επιμορφωτών/τριών

Δείτε ακόμη:

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ενημέρωση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως: Στον Ρ/Σ 104,9 FM για Διορισμούς, Τριτοβάθμια, Βάσεις εισαγωγής

Σύσταση – κατάργηση Γενικών Γραμματειών Υπουργείου Παιδείας | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση