Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΕΑΠ: Καθορίστηκαν οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) – Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης.

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΕΑΠ

Στις 600 – 300 ανά εξάμηνο εισαγωγής- για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 καθορίστηκαν οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Η Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6035/19-10-2023.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

1. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 10/25.7.2023 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

2. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 610/5.1.1.δ.θ./9.10.2023 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

___________________________

Αναλυτικά η Απόφαση στο ΦΕΚ Β 6035/19-10-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ – Αριθμ. 30052

Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

αποφασίζουμε:

τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στις 600 για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (300 ανά εξάμηνο εισαγωγής).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 12 Οκτωβρίου 2023

Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

___________________________

Ρύθμιση για πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

Μετάθεση για ένα ακαδημαϊκό έτος της υλοποίησης των διατάξεων του ν. 4957/2022, που αφορούν στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και στη χορήγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας των φοιτητών και των αποφοίτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προβλέπει διάταξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα στην παρ. 2 του άρθρου 456 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, η αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αντικαθίσταται από την αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.»

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Δείτε ακόμη

Προγράμματα επιμόρφωσης ειδικής αγωγής: Ποια “τρέχουν”-Τι προγραμματίζεται και για τα ΚΕΔΑΣΥ 

Μιχαηλίδου για σχολική βία: Ερχονται πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών και προδιαγραφές για την Πλατφόρμα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση