Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΠΠΑΙΚ-Κανονισμός λειτουργίας: Τροποποιήθηκε με απόφαση της Δ.Ε ΑΣΠΑΙΤΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΠΠΑΙΚ-Κανονισμός λειτουργίας: Τροποποιήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΠΠΑΙΚ

Με την υπ. αριθμ. απόφαση 18/1,2/7-6-2022 της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3714/14-7-2022 τροποποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ).

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 3714/14-7-2022

Συγκεκριμένα

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) οργανώνει και υλοποιεί το αυτοχρηματοδοτούμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), τη διαχείριση του οποίου αναλαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (εφεξής θα αναφέρεται ως Επιτροπή Ερευνών).

Η διάρκεια του ανωτέρω προγράμματος είναι δύο εξάμηνα και προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή/και Τεχνολογικού Τομέα), ανεξαρτήτως ειδικότητας, τη δυνατότητα κατάρτισης και πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας.

Το πρόγραμμα διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους ΕΛΚΕ των AEI και από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του τίτλου
  1. Η χρονική διάρκεια του ΕΠΠΑΙΚ εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
  2. Κατ’ έτος εκδίδεται απόφαση της ΔΕ, κατόπιν εισήγησης του EY, στην οποίαν προβλέπεται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του προγράμματος. Η απόφαση αυτή αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ.
  3. Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του οποίου ορίζεται στο κατ’ έτος εκδιδόμενο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα: το πρώτο (Α΄) εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο). Κάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί, δεκαπέντε (15) εβδομάδες, εκ των οποίων οι δεκατρείς (13) είναι εβδομάδες διδασκαλίας θεωρητικών – εργαστηριακών μαθημάτων και ΠΑΔ και δυο (2) εβδομάδες εξετάσεων (εξεταστική περίοδος). Ο ακριβής χρόνος έναρξης των μαθημάτων καθορίζεται κατ’ έτος στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό ημερολόγιο.
  4. Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου προβλέπεται μια επιπλέον εβδομάδα εξεταστικής περιόδου, κατά την οποία πραγματοποιούνται επαναληπτικές εξετάσεις για όσους σπουδαστές συμμετείχαν στις εξετάσεις και απέτυχαν ή δεν συμμετείχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του Α’ ή / και Β’ εξαμήνου, έχουν όμως επαρκή φοίτηση στα αντίστοιχα μαθήματα.
  5. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του προγράμματος και την υλοποίηση των ΠΑΔ ενδέχεται να χρειαστεί και πρωινή παρουσία των σπουδαστών για κάποιες ημέρες.
  6. Δεν πραγματοποιούνται θεωρητικά, εργαστηριακά μαθήματα, ΠΑΔ και διαδικασίες αξιολόγησης σπουδαστών κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων (από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου) και του Πάσχα (από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου) καθώς και εθνικών και τοπικών αργιών των πόλεων που λειτουργεί το πρόγραμμα και την 17η Νοεμβρίου.
  7. Tα μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται κατά τις εθνικές ή τοπικές αργίες ή για άλλους απρόβλεπτους λόγους (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα) αναπληρώνονται με ευθύνη του ΣΠ σε συνεργασία με τον ΕΥ του προγράμματος.
Το πρόγραμμα σπουδών του ΕΠΠΑΚ έχει ως εξής:
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΦΕ

 

ΠΜ

ΩΡΕΣ/ ΕΒΔ. ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛ

(13 διδ. εβδ.)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Υ 7 4 26
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Υ 7 4 26
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Υ 7 4 26
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ Υ 8 5 1Θ+1Ε 26
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υ 7 4 26
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Υ 7 4 26
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Υ 7 5 * 10
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΩΡΕΣ/ΘΕΩΡΙΑ) Υ   12
ΣΥΝΟΛΟ   50 30 11Θ+1 Ε 178
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Υ 9 5 26
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣ Υ 9 5 26
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ 9 5 26
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υ 9 5 26
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η/Υ

Υ 9 5 1Θ+1Ε 26
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛ Υ 5 5 ** 17
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΩΡΕΣ/ΘΕΩΡΙΑ) Υ   10
ΣΥΝΟΛΟ   50 30 9Θ+1Ε 157
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 335

Υ= Υποχρεωτικό μάθημα, ΦΕ= Φόρτος εργασίας, ΠΜ= Πιστωτικές Μονάδες, Θ= Θεωρητικό μάθημα, Ε= Εργαστήριο

* 2 μικροδιδασκαλίες 15 λεπτών ανά σπουδαστή και 8 παρακολουθήσεις μικροδιδασκαλιών ανά σπουδαστή

**2 προκαταρτικές διδασκαλίες 30 λεπτών ανά σπουδαστή (εσωτερικές ΠΑΔ), 8 παρακολουθήσεις προκαταρτικών διδασκαλιών ανά σπουδαστή, 1 ωριαία διδασκαλία σε πραγματική σχολική τάξη ανά σπουδαστή (εξωτερική ΠΑΔ) και 6 παρακολουθήσεις διδασκαλιών δυο τουλάχιστον καθηγητών τάξης σε σχολική μονάδα ανά σπουδαστή.

Δείτε σχετικά

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ 2022 ΑΣΠΑΙΤΕ: Από Πέμπτη 14.07 έως και Τετάρτη 24.08.2022 

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης 

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Τουριστικές Σχολές-Επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες και εκπ/κοί ξένων γλωσσών 

Τροπολογία για νεοδιόριστους: Νέος διορισμός ή πρόσληψη στην εκπαίδευση μετά 3 έτη από το ΦΕΚ διορισμού 

Τροπολογία για επαγγελματική εκπαίδευση-Συμβούλιο και Επιτροπή Συντονισμού ΠΕΠΑΛ κατατέθηκε στο ν/σ για τα ΑΕΙ 

Προκήρυξη για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Πλήρωση κενών θέσεων θητείας κατά το σχολ. έτος 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση