Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2024: ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων-ΤΕΦΑΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2024: Ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων και προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται το πλήρες Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2024.

Οι Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2024 ξεκινούν την Πέμπτη 30.05.2024 με το μάθημα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ και οι Πανελλαδικές ΓΕΛ 2024 ξεκινούν την Παρασκευή 31.05.2024 με το μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.

Δείτε σε μορφή pdf το Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2024

Δείτε την Απόφαση με το Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2024

__________________________

Αναλυτικά

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2024

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗ

ΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗ

ΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανα

τολισμού)

ΠΑΡΑ

ΣΚΕΥΗ

31-5-2024 – ΝΕΟΕ

ΛΛΗ

ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΙ ΛΟΓΟ

ΤΕΧΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 4-6-2024 – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗ

ΝΙΚΑ

– ΜΑΘΗ

ΜΑΤΙΚΑ

 

 

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ο.Π.

ΑΝΘΡΩΠΙ

ΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ

ΔΩΝ

Ο.Π.

ΘΕΤΙ

ΚΩΝ ΣΠΟΥ

ΔΩΝ

+ Ο.Π.

ΣΠΟΥ

ΔΩΝ ΟΙΚΟ

ΝΟ

ΜΙΑΣ &

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

 

Ο.Π.

ΣΠΟΥ

ΔΩΝ

ΥΓΕΙ

ΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 6-6-2024 – ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 

– ΧΗΜΕΙΑ

 

 

– ΠΛΗΡΟ

ΦΟΡΙΚΗ

Ο.Π.

ΑΝΘΡΩ

ΠΙ

ΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ

ΔΩΝ

 

Ο.Π.

ΘΕΤΙ

ΚΩΝ ΣΠΟΥ

ΔΩΝ

+ Ο.Π.

ΣΠΟΥ

ΔΩΝ

ΥΓΕΙ

ΑΣ

 

Ο.Π.

ΣΠΟΥ

ΔΩΝ ΟΙΚΟ

ΝΟ

ΜΙΑΣ &

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12-6-2024 – ΙΣΤΟΡΙΑ

 

-ΦΥΣΙΚΗ

 

 

– ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩ

ΠΙ

ΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ

ΔΩΝ

 

Ο.Π.

ΘΕΤΙ

ΚΩΝ ΣΠΟΥ

ΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥ

ΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Ο.Π. ΣΠΟΥ

ΔΩΝ ΟΙΚΟ

ΝΟ

ΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

 

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024.

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30-5-2024 – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ        
ΣΑΒΒΑΤΟ 1-6-2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Άλγεβρα)    

ΔΕΥΤΕΡΑ 3-6-2024 – ΑΝΑΤΟΜΙΑ-

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II                        

– ΑΡΧΕΣ

ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ

(ΑΟΘ)    

– ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                              

– ΑΡΧΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ              

ΤΕΤΑΡΤΗ 5-6-2024 – ΗΛΕΚΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΑ 2                                    

– ΑΡΧΙΤΕ

ΚΤΟΝΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ                              

– ΝΑΥΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ-

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                                      

– ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΤΕΧΝΗΣ                    

ΤΡΙΤΗ 11-6-2024 – ΥΓΙΕΙΝΗ                                                            

– ΠΡΟΓΡΑ

ΜΜΑ

ΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΤΩΝ        

– ΑΡΧΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ΑΟΔ)

– ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΩΝ    

ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2024 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ                                    

– ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ      

– ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ                                                                                                          

– ΝΑΥΤΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ                                    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2024 – ΤΕΧΝΟ

ΛΟΓΙΑ

ΥΛΙΚΩΝ                                          

– ΟΙΚΟΔΟ

ΜΙΚΗ                                                          

-ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΣΩ

ΤΕΡΙΚΗΣ

ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)          

– ΨΗΦΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ                                  

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-6-2024 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΨΥΞΗΣ-

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                          

– ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                                    

– ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

 

Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ 18-6-2024 ΑΓΓΛΙΚΑ 12:00μ.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19-6-2024 ΓΕΡΜΑ

ΝΙΚΑ

8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 20-6-2024 ΕΛΕΥ

ΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.
ΠΑΡΑ

ΣΚΕΥΗ

21-6-2024 ΓΡΑ

ΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22-6-2024 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙ

ΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ

ΝΙΑ

11:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 25-6-2024 ΜΟΥ

ΣΙΚΗ ΕΚΤΕ

ΛΕΣΗ

ΚΑΙ ΕΡΜΗ

ΝΕΙΑ

8:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2024 ΓΑ

ΛΛΙΚΑ

8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 27-6-2024 ΙΣΠΑ

ΝΙΚΑ

8:30 π.μ.
ΠΑΡΑ

ΣΚΕΥΗ

28-6-2024 ΙΤΑ

ΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 11:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:00 μ.μ.

μέχρι τις 11:00 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 11:30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ) Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2024-25 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 17-6-2024 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2024.

Δείτε επίσης

Λειτουργία Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων 2023-24: Αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας 

Επιλογή Υποδιευθυντών σχολείων και Εργαστηριακών Κέντρων: Καθορισμός διαδικασίας και τοποθέτησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση