Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής υγείας παιδιών και εφήβων ΔΙΩΝΗ-Κλιμάκια του Υπ. Υγείας σε σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής υγείας παιδιών και εφήβων ΔΙΩΝΗ-Κλιμάκια του Υπ. Υγείας σε σχολικές μονάδες – Εγγραφο του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ Α. Κόπτση.

Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής υγείας παιδιών και εφήβων ΔΙΩΝΗ

Εγκρίνεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων ΠΕ & ΔΕ στα κλιμάκια/ ομάδες γιατρών και επαγγελματιών υγείας, που έχουν σχέση με το Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής υγείας παιδιών και εφήβων ΔΙΩΝΗ, για το σχολικό έτος 2022-2023, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της εκάστοτε Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων, με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των ανήλικων μαθητών και με την παρουσία εκπαιδευτικού, σύμφωνα με έγγραφο υπ. αριθμ. πρωτ. Φ10α/32973/ΓΔ4/23-3-2023, του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κου Α. Κόπτση.

Επισημαίνεται στο έγγραφο ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID-19. Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

Τέλος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Το έγγραφο απεστάλη στις Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης (μέσω των Π.Δ.Ε.), στις Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχολικές μονάδες (μέσω των οικείων Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε.) και στις Σχολικές Μονάδες Ε.Α.Ε. (μέσω των οικείων Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε.).

Δείτε

Τα κλιμάκια της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τα κλιμάκια της 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Τα κλιμάκια της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Δείτε σχετικά

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων-ΔΙΩΝΗ: Διενέργεια παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες 

Πριν φύγετε

Σχέδιο δράσης Υπουργείου Παιδείας 2023: Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης-επιλογής στελεχών και λοιπών δράσεων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση