Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και Τεχνολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και Τεχνολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου-Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή.

Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ τάξης Γυμνασίου

Το μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ως γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου και νοείται ως βιωματική διαδικασία μέσω της οποίας το κοινωνικό υποκείμενο κατανοεί τον εαυτό του ως μέλος διαφόρων ομάδων -πρωτογενών, δευτερογενών και ευρύτερων- και τους ρόλους που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και την καλλιέργεια όλων εκείνων των δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν τον ενεργό δημοκρατικό πολίτη.

Ως μορφωτικό αγαθό αποσκοπεί στην εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε διαδικασίες μέσω των οποίων θα αποκτήσουν γνώσεις, θα καλλιεργήσουν στάσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να γίνουν υπεύθυνοι, ενεργοί, δημοκρατικοί πολίτες, άνθρωποι με κριτική ικανότητα και δημιουργική δράση.

Δείτε το ΦΕΚ B 5287 – 12.11.2021

_______________

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Τεχνολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου.

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση χαρακτηρίζεται από την «ολοκλήρωση» της τεχνολογίας με τις φυσικές επιστήμες, τις επιστήμες υγείας, τη μηχανική, τους «υπολογισμούς, τη μηχανική των Η/Υ, την επιστήμη της πληροφορίας – τεχνολογία της πληροφορίας» αλλά και τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ώστε οι μαθητές/-τριες να είναι εφοδιασμένοι/-ες με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και να αποκτήσουν «δεξιότητες STEM».

Στις «δεξιότητες STEM» περιλαμβάνονται η ικανότητα επίλυσης «μη σαφώς οριοθετημένων προβλημάτων», η αναλυτική και λογική σκέψη, η υπολογιστική σκέψη, η διεπιστημονική προσέγγιση, η δημιουργία τεχνουργημάτων μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού της μηχανικής, οι τεχνικές δεξιότητες.

Όλα τα παραπάνω απαιτούν μια ευρεία αλλά και ολιστική γνώση από τις γνωστικές περιοχές που εμφανίζονται στο ακρωνύμιο του STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), των τεχνών αλλά και της υπολογιστικής επιστήμης στην εκπαίδευση, ώστε το πείραμα στον υπολογιστή να καθίσταται «ισοδύναμο» με το πείραμα στο φυσικό εργαστήριο μέσω διεπιστημονικών ή/και δια- επιστημονικών προσεγγίσεων

Δείτε το ΦΕΚ B 5258 – 12.11.2021

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου
Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας και Θρησκευτικών των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γενικού Λυκείου
Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίων-Μαθηματικών-Βιολογίας Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα σπουδών Θρησκευτικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Λατινικών Β-Γ τάξεων ΓΕΛ-Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών Οικιακής Οικονομίας της Α΄ τάξης Γυμνασίου
Νέα Προγράμματα Σπουδών-Επιμόρφωση: Ξεκινά εντός Νοεμβρίου
Νέα Προγράμματα Σπουδών-Παρουσίαση: Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
Εκθεση ΑΔΙΠΠΔΕ 2021: “Σχολικά Εγχειρίδια: Από τη Θεωρία στα Κριτήρια Αξιολόγησης”

Πριν φύγετε

 Αίτηση μετάθεσης 2021: Βήμα-Βήμα Οδηγίες για την Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση