Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής και Χημείας Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής και Χημείας Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου-ΦΕΚ με Αποφάσεις της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή.

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής και Χημείας
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου.

Το γνωστικό αντικείμενο Φυσική Λυκείου αφορά την εκπαιδευτική διάσταση της επιστήμης της Φυσικής, όπως αυτή πρέπει να μετασχηματιστεί στα μαθήματα Φυσικής στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ του Λυκείου.

Οι μετασχηματισμοί αυτοί

για κάθε τάξη λαμβάνουν υπόψη τις γνωστικές και γνωσιακές (ή ηλικιακές) δυνατότητες των μαθητών/-τριών, τις πολιτισμικές τους καταβολές ή/και την υλικοτεχνική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εκλαμβάνονται ως τελικό μορφωτικό αγαθό των μαθητών/- τριών/μελλοντικών πολιτών.

Σκοπός του ΠΣ

είναι η αποτελεσματική μάθηση του περιεχομένου, των διαδικασιών και των εφαρμογών της Φυσικής, με στόχο τη καλλιέργεια ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων) για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, την είσοδο στον εργασιακό στίβο και τη διαρκή επαγγελματική ανέλιξη, και κυρίως με στόχο την καλλιέργεια ικανοτήτων για την ενεργό πολιτειότητα.

Δείτε το ΦΕΚ B 5381 – 19.11.2021

________________

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου

Η Χημεία, ως βασική επιστήμη, έχει ισχυρή επιστημονική διάσταση, ενώ ταυτόχρονα διακρίνεται για το εύρος των εφαρμογών της, το οποίο άπτεται όλων, σχεδόν, των πτυχών της καθημερινότητας, της τεχνολογικής και της οικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου,

αποτελεί ένα ιδανικό γνωστικό αντικείμενο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διότι επιτρέπει τη διερεύνηση ενός πολύ μεγάλου εύρους σύγχρονων και ενδιαφερόντων θεμάτων με ομαδικές, βιωματικές, διερευνητικές δραστηριότητες μάθησης και εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες αναπτύσσουν κρίσιμες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις απαραίτητες για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις κοινωνίες του 21ου αιώνα, τόσο άμεσα όσο και ως μελλοντικοί πολίτες.

Δείτε το ΦΕΚ B 5382 – 19.11.2021

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Αγωγής Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας ΓΕΛ Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων | ΦΕΚ
Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου
Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας και Θρησκευτικών των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γενικού Λυκείου
Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίων-Μαθηματικών-Βιολογίας Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα σπουδών Θρησκευτικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Λατινικών Β-Γ τάξεων ΓΕΛ-Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και Τεχνολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Οικιακής Οικονομίας της Α΄ τάξης Γυμνασίου

Πριν φύγετε

Νέα Προγράμματα Σπουδών-Επιμόρφωση: Ξεκινά εντός Νοεμβρίου
Νέα Προγράμματα Σπουδών-Παρουσίαση: Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση