Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Αγωγής Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Αγωγής Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου: Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττας Μακρή.

ΦΕΚ B 5358 – 19.11.2021
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και άλλοι διεθνείς οργανισμοί υγείας συστήνουν τουλάχιστον 60 λεπτά την ημέρα μέτριας προς υψηλής έντασης Φυσική Δραστηριότητα (ΦΔ) για παιδιά και εφήβους, με σκοπό την προαγωγή της διά βίου υγείας και της ποιότητας ζωής.

Ωστόσο, παγκοσμίως και ειδικά στην Ελλάδα,

τα επίπεδα ΦΔ των παιδιών και των εφήβων είναι δραματικά χαμηλότερα από τις συστάσεις του ΠΟΥ, γεγονός που έχει δυσμενείς συνέπειες, όπως κακή οστική και μυϊκή ανάπτυξη των εφήβων και μεγάλη αύξηση των επιπέδων παχυσαρκίας.

Μεγάλη έμφαση δίνεται διεθνώς

στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Φυσική Αγωγή (ΦΑ) στην αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/-τριών στη ΦΔ. Φυσικός γραμματισμός.

Η νέα τάση που αναπτύσσεται διεθνώς στον σχεδιασμό Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) αφορά την ανάπτυξη του φυσικού γραμματισμού των ατόμων μέσα από το μάθημα της ΦΑ.

Ο φυσικός γραμματισμός ως όρος

περιγράφει τις αρετές της φιλοπεριέργειας και αγάπης για μάθηση, των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης και της ηθικής που σχετίζονται με τον υγιή τρόπο ζωής, καθώς και τις φυσικές, γνωστικές και κοινωνικοσυναισθηματικές ικανότητες που αναπτύσσουν τα άτομα, προκειμένου να διατηρήσουν τη σωματική δραστηριότητα σε κατάλληλο επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ώστε να προάγουν την προσωπική και κοινωνική ευημερία.

Υιοθετώντας αυτή την τάση,

κεντρικός σκοπός του νέου ΠΣ είναι η διαμόρφωση φυσικά εγγράμματων μαθητών/-τριών, μέσα από την παρακίνησή τους για ΦΔ εντός και εκτός σχολείου, την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, την ανάπτυξη της αυτονομίας, της αίσθησης φυσικής επάρκειας, της αυτοπεποίθησης και των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης σε χώρους ΦΔ.

Δείτε το ΦΕΚ B 5358 – 19.11.2021

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας ΓΕΛ Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων | ΦΕΚ
Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου
Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας και Θρησκευτικών των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γενικού Λυκείου
Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίων-Μαθηματικών-Βιολογίας Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα σπουδών Θρησκευτικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Λατινικών Β-Γ τάξεων ΓΕΛ-Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και Τεχνολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Οικιακής Οικονομίας της Α΄ τάξης Γυμνασίου

Πριν φύγετε

Νέα Προγράμματα Σπουδών-Επιμόρφωση: Ξεκινά εντός Νοεμβρίου
Νέα Προγράμματα Σπουδών-Παρουσίαση: Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση