Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα Σπουδών Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα Σπουδών Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίου-Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας των Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίου.

H Γεωλογία-Γεωγραφία στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού είναι ενταγμένη στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος.

Στην Ε’ και τη Στ’ Δημοτικού και στην Α’ και Β’ Γυμνασίου διδάσκεται ως αυτόνομο μάθημα – Γεωγραφία και Γεωλογία – Γεωγραφία αντίστοιχα.

Το περιεχόμενο που αναπτύσσεται στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:
– Ποικίλα επίπεδα ανάλυσης των εννοιών και των διαδικασιών,

που εξετάζονται από την πολύ οικεία, τοπική και περιφερειακή, έως την εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.

Η μελέτη των εννοιών του χώρου και των φαινομένων που συμβαίνουν σε αυτόν ξεκινούν από την πολύ μικρή χωρική κλίμακα (προσωπική) και εκτείνονται μέχρι τις μεγάλες και πολύ μεγάλες χωρικές κλίμακες (εθνικές και παγκόσμιες).

– Έρευνες,

εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τόπους, θέματα και ζητήματα/προβλήματα (π.χ. γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, φυσικοί κίνδυνοι, μετανάστευση, άνιση ανάπτυξη κ.ά.).

– Τις θέσεις των τόπων και των περιβαλλόντων

στον χώρο και τον χρόνο, δηλαδή τη γνώση του πού βρίσκονται οι τόποι και τα τοπία, και πώς δημιουργήθηκαν τα διαφορετικά περιβάλλοντα, δημιουργώντας έτσι ένα συνεκτικό πλαίσιο γεωλογικής-γεωγραφικής γνώσης.

– Τη διαπραγμάτευση βασικών θεμάτων για την Ελλάδα,

συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη φυσική γεωγραφία και στην ανθρωπογεωγραφία της, σύγχρονα ζητήματα που την αφορούν και την επηρεάζουν, καθώς και τη θέση της στον κόσμο σήμερα.

Περιλαμβάνει δηλαδή τοπικές και εθνικές προοπτικές, τις γεωγραφικές πτυχές που στηρίζουν την ταυτότητα ενός νέου ανθρώπου αλλά και του παγκόσμιου πολίτη.

– Διαφορετικά μέρη του κόσμου

σε ευρύτερες ρυθμίσεις και πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και περιφερειών ή χωρών με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης.

Περιλαμβάνει δηλαδή εκτός των θέσεων και των βασικών γεωλογικών-γεωγραφικών τους στοιχείων και το πώς οι τόποι αυτοί συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και με άλλους τόπους μέσα από μια σειρά από διαφορετικά περιβάλλοντα.

– Θέματα φυσικής γεωγραφίας,

φυσικών και γεωλογικών διαδικασιών και φυσικά τοπία, όπως για παράδειγμα τη μελέτη του καιρού και του κλίματος, χαρακτηριστικών γεωμορφών στην επιφάνεια της Γης και των διαδικασιών που τις δημιούργησαν κ.ά.

– Ανθρωπογεωγραφία,

δηλαδή θέματα που αναφέρονται σε δομημένα και διακριτά περιβάλλοντα και ανθρώπινες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές στις πόλεις, οι μετακινήσεις, η αειφόρος ανάπτυξη κ.ά.

– Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους,

συμπεριλαμβανομένων και των συνεπειών τους (π.χ. η κατανάλωση ενέργειας έχει μια παγκόσμια επίδραση τόσο στα φυσικά συστήματα όσο και στο κλίμα), αλλά και τρόπους διαχείρισης μελλοντικών αλλαγών και επιδράσεων (αειφόρος ανάπτυξη) σε διαφορετικές κλίμακες.

Δείτε το ΦΕΚ B 5392 – 19.11.2021

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής και Χημείας Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου
Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Αγωγής Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας ΓΕΛ Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων | ΦΕΚ
Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου
Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας και Θρησκευτικών των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γενικού Λυκείου
Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίων-Μαθηματικών-Βιολογίας Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα σπουδών Θρησκευτικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Λατινικών Β-Γ τάξεων ΓΕΛ-Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και Τεχνολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου
Πρόγραμμα Σπουδών Οικιακής Οικονομίας της Α΄ τάξης Γυμνασίου

Πριν φύγετε

Νέα Προγράμματα Σπουδών-Επιμόρφωση: Ξεκινά εντός Νοεμβρίου
Νέα Προγράμματα Σπουδών-Παρουσίαση: Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση