Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου: Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέτας Μακρή.

Με την υπ. αριθμ. 141327/Δ2 –ΦΕΚ B 5233 – 11.11.2021-Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου.

Με τον όρο “ιστορία”

εννοούμε οτιδήποτε έχει συμβεί στο παρελθόν. Η Ιστορία όμως ως επιστήμη είναι η μελέτη του παρελθόντος, η οποία γίνεται πάντοτε με τη διαμεσολάβηση του ιστορικού.

Στόχος της Ιστορίας

ως επιστήμης είναι η γνώση, η κατανόηση και η ερμηνεία των γεγονότων και των καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί στο παρελθόν.

Γενικά η Ιστορία καθιστά δυνατή τη συγκρότηση της συλλογικής μνήμης, της ταυτότητας και της κληρονομιάς λαών και κοινωνιών.

Συμβάλλει στην κατανόηση του παρόντος και στην ανάληψη δράσης και συμμετοχής στο σύγχρονο γίγνεσθαι.

Λόγω της μεθόδου της (διατύπωση ερωτημάτων και κριτική προσέγγιση των πηγών), συμβάλλει στη συγκρότηση αυτόνομων και δημοκρατικών πολιτών, με δυνατότητα αναστοχασμού και κριτικής προσέγγισης του παρελθόντος.

Τα νέα ΠΣ της Ιστορίας εισάγουν ενιαία αντίληψη προσέγγισης της Ιστορίας από τη Γ’ Δημοτικού έως τη Γ’ Λυκείου.

Επιπλέον,

έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια εξορθολογισμού της ύλης, με την επιλογή των ενοτήτων και την αναδιάρθρωση του περιεχομένου τους.

Το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, που βρίσκονται στο στάδιο προς την ενηλικίωση.

Έτσι, το μάθημα αφορά τη Γενική Ιστορία και όχι κάποιες εξειδικευμένες εκδοχές της επιστήμης αυτής.

Αποσκοπεί πρωτίστως

στην παροχή ενός βασικού κορμού γνώσεων, με έμφαση στην Ελληνική, στην Ευρωπαϊκή και στην Παγκόσμια Ιστορία.

Παράλληλα,

επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τον χρόνο και τον χώρο μέσα στον οποίο εκτυλίσσονται τα ιστορικά φαινόμενα και δρουν τα ιστορικά πρόσωπα, κα- θώς και με τις βασικές ιστορικές έννοιες.

Η επιδίωξη αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/-τριών. Παράλληλα, θα τους/τις προετοιμάσει για το περισσότερο απαιτητικό πλαίσιο της Θεματικής Ιστορίας που θα τους παρασχεθεί στο Λύκειο.

Δείτε σε μορφή pdf το Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Δείτε επίσης

Νέα Προγράμματα Σπουδών-Παρουσίαση: Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
Πρόγραμμα σπουδών Θρησκευτικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου
Εκθεση ΑΔΙΠΠΔΕ 2021: “Σχολικά Εγχειρίδια: Από τη Θεωρία στα Κριτήρια Αξιολόγησης”
Εγκύκλιος Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2021-22: Αιτήσεις από 11.11 έως 22.11.2021
Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2021-22: Αιτήσεις από 11 έως 22.11.2021

Πριν φύγετε

Αξιολόγηση: Εγγραφο Κόπτση σε σχολικές μονάδες που αναρτούν προδιαμορφωμένα κείμενα της ΔΟΕ
 ΔΟΕ: Παράνομες εντολές προς στελέχη εκπαίδευσης από ΥΠΑΙΘ για την αξιολόγηση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση