Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα σπουδών Μουσικής Δημοτικού σχολείου | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα σπουδών Μουσικής Δημοτικού σχολείου-Η μουσική εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης των παιδιών στις τέχνες, ειδικά στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας.

Η μουσική εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης των παιδιών στις τέχνες, ειδικά στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας, όπου κρίνεται αναγκαίος όσο ποτέ ο εγγραμματισμός των παιδιών στις τέχνες και στον πολιτισμό.

Η Μουσική Αγωγή, ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο

στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έχει αφετηρία τον χαρακτήρα της μουσικής ως πανανθρώπινου φαινομένου και ως φυσιογνωμικού χαρακτηριστικού της ανθρώπινης ύπαρξης.

Επίσης,

έχει αφετηρία τη θέση και τις λειτουργίες που η μουσική επιτελεί διαχρονικά, συγχρονικά και γεωγραφικά στη ζωή του ανθρώπου, καθώς και τη σημασία της μουσικής για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και του/της εφήβου.

Στο πλαίσιο αυτό,

η διδασκαλία της αποσκοπεί πρωταρχικά στην ανάγκη να καλλιεργηθεί μια σχέση του/της μαθητή/-τριας με τη μουσική, ως αισθητική εμπειρία και καλλιτεχνική δραστηριότητα, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια διά βίου ενασχόληση με τη μουσική.

Η ανάγκη αυτή προβάλλει ιδιαίτερα επιτακτική

στην παρούσα εποχή της Πληροφορίας και της ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσα στα οποία η παρουσία της μουσικής συνδέεται με κάθε πλευρά της καθημερινής ζωής του ανθρώπου.

Σκοπός του μαθήματος της Μουσικής είναι

η καλλιέργεια της μουσικότητας και των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών μέσα από τη διδασκαλία ποικίλων πρακτικών της μουσικής στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης και αλληλοσυμπλήρωσης εμπειρικής και θεωρητικής γνώσης.

Δείτε το ΦΕΚ B 6433 – 31.12.2021

Δείτε επίσης
Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Αγωγής Δημοτικού Σχολείου | ΦΕΚ
Πρόγραμμα σπουδών Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο | ΦΕΚ
Πρόγραμμα σπουδών Θρησκευτικών Δημοτικού Σχολείου | ΦΕΚ
Αίτημα για έγκαιρο άνοιγμα των πινάκων Ειδικής Αγωγής το τρέχον σχολικό έτος απεστάλη στο Υπουργείο Παιδείας
Ασκούντες γονική μέριμνα-επιμέλεια ανηλίκων μαθητών: Οδηγίες για δικαιώματα και υποχρεώσεις
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση