Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα Σπουδών Εικαστικών Δημοτικού | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα Σπουδών Εικαστικών Δημοτικού: Γενικός σκοπός του μαθήματος των Εικαστικών είναι οι μαθητές/- τριες να γνωρίζουν, να μετέχουν και να απολαμβάνουν τη δημιουργική εικαστική διερεύνηση. 

Πρόγραμμα Σπουδών Εικαστικών Δημοτικού

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Εικαστικών στο Δημοτικό Σχολείο ορίζεται ως εξής:

Δείτε το ΦΕΚ Β 3024/8-5-2023

________________________

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η βασική αρχή που διέπει το πλαίσιο συγγραφής του Προγράμματος Σπουδών για τα Εικαστικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ότι η παιδεία της όρασης είναι και παιδεία της νόησης. Η εικαστική εκπαίδευση αφορά τη δημιουργική πράξη, καθώς και την οπτική αντίληψη, την καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου και την παραγωγή νοημάτων μέσα από την επαφή με την τέχνη και τον οπτικό πολιτισμό.

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θέτει στο επίκεντρο τη νοητική διάσταση της δημιουργικής διαδικασίας, καθώς τα παιδιά καλούνται στα μαθήματα των Εικαστικών να κάνουν επιλογές, να πάρουν αποφάσεις, να προβληματιστούν, να συνθέσουν, να σκεφτούν αναλυτικά και αφαιρετικά, να επινοήσουν, να διερευνήσουν και, ακόμα, να σκεφτούν κριτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δημιουργική διερεύνηση των μορφοπλαστικών στοιχείων και η τριβή με τα υλικά και τις τεχνικές τίθενται σε δεύτερη μοίρα.

Αντίθετα, το κεντρικό ζητούμενο στις σύγχρονες προσεγγίσεις που αφορούν τη διδακτική της τέχνης είναι μια ολιστική προσέγγιση στην οποία η εικαστική πράξη και η νοηματική της πλαισίωση είναι αλληλοεξαρτώμενες. Η εικαστική πράξη αποτελεί το θεμέλιο της καλλιτεχνικής παιδείας για κάθε προσπάθεια σύνδεσης των μαθητών/-τριών με τον κόσμο των ιδεών.

ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το μάθημα των Εικαστικών αποτελεί μια πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία, όπου ο/η μαθητής/-τρια εργάζεται και ερευνά θέματα εικαστικών τεχνών, συνδέοντας την υποκειμενική οπτική, τη συναισθηματική εμπλοκή και την κριτική σκέψη. Η ανάπτυξη των διερευνητικών ικανοτήτων, μέσω της βιωματικής εικαστικής μάθησης, γίνεται με θέματα τα οποία αναδεικνύουν συνδέσεις με την πολιτισμική και κοινωνική εμπειρία του/της κάθε μαθητή/-τριας, η οποία αντικατοπτρίζει όψεις του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού.

Επομένως, ο γενικός σκοπός του μαθήματος των Εικαστικών είναι οι μαθητές/- τριες να γνωρίζουν, να μετέχουν και να απολαμβάνουν τη δημιουργική εικαστική διερεύνηση μέσα από την καλλιέργεια ενός πολύπλευρου οπτικού γραμματισμού, ώστε να ερμηνεύουν, να αξιολογούν και να επιλέγουν συνειδητά τρόπους συμμετοχής τους στον οπτικό πολιτισμό. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη των κριτικών ικανοτήτων τούς επιτρέπει να κατανοούν και να εκτιμούν την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά με ευαισθησία στις κοινωνικές, πολιτισμικές αξίες.

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα σπουδών Γεωγραφίας Ε’ και Στ’ τάξεων Δημοτικού Σχολείου | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας Δημοτικού | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών Ιστορίας Δημοτικού: Στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών Θεατρικής Αγωγής και Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο 

Προγράμματα σπουδών Μαθηματικών Δημοτικού και Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού 

Πρόγραμμα σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης | Το ΦΕΚ 

Πριν φύγετε

Σχολικές εκδρομές-τι ισχύει: Νομοθετικό πλαίσιο-δηλώσεις γονέων-ποια η ευθύνη των εκπαιδευτικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση