Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα SYLFF του ΕΚΠΑ: Προκήρυξη πέντε υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα SYLFF του ΕΚΠΑ: Οι υποτροφίες σχετίζονται με σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Αιτήσεις μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2021.

Πρόγραμμα SYLFF του ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών, κάθε μία ύψους USD 10.000, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Οι υποτροφίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας, που εγκαινιάστηκε το 1993, μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του  Ιαπωνικού Ιδρύματος Nippon Foundation για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Διαχειριστής του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι διεθνώς το Ιαπωνικό Ίδρυμα The Tokyo Foundation.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

– Φοιτητές/φοιτήτριες ηλικίας έως τριάντα (30) ετών που έχουν γίνει δεκτοί/ές ή είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Διδακτορικό Πρόγραμμα (ΔΠ) των παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.:

 • Νομική Σχολή
 • Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 • Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
 • Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
 • Τμήμα Θεολογίας
 • Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

– Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός βασικού πτυχίου 7,5/10.

– Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός διπλώματος ΠΜΣ (για υποψηφίους ΔΠ) ή διπλώματος ΠΜΣ κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους που βρίσκονται στο δεύτερο έτος ΠΜΣ) είναι 8/10.

– Απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικό τίτλο σπουδών γλωσσομάθειας. Aντίστοιχες προϋποθέσεις ισχύουν και για τις άλλες ξένες γλώσσες. Πιστοποιημένη γνώση μιας ή περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών (με κατάθεση των σχετικών αντιγράφων τίτλων σπουδών) θα συνεκτιμάται.

Δικαιολογητικά

– Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (Μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα).

– Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

– Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής σε ΠΜΣ ή ΔΠ του Ε.Κ.Π.Α.

– Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά.

– Δίπλωμα ΠΜΣ με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά (για υποψήφιους ΔΠ) ή αναλυτική βαθμολογία διπλώματος ΠΜΣ, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά κατά το τελευταίο έτος ακαδημαϊκών σπουδών (για υποψήφιους ΠΜΣ οι οποίοι έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών).

– Απλά αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών.

– Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και αγγλικά.

– Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής επίδοσης και εξέλιξης του υποψηφίου.

– Συνοπτική έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) του υποψηφίου, στην οποία περιγράφεται ο σκοπός χρήσης της Υποτροφίας SYLFF, σε σχέση με τις ακαδημαϊκές του σπουδές (ενδεικτικά: δαπάνες για παρακολούθηση συνεδρίων/σεμιναρίων στο εσωτερικό/εξωτερικό, μετάβαση στην αλλοδαπή για εκπόνηση έρευνας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, κλπ.).

Υποβολή αιτήσεων

Τo σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλεται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση sylff@uoa.gr σε ένα email με θέμα “Υποβολή αίτησης για την υποτροφία SYLFF ακαδ. έτους 2021-22 του/της …. (ονοματεπώνυμο)”. Η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να γίνεται από το Ιδρυματικό email του υποψηφίου, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη. Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα υπογραφής της, θα το αναφέρετε στο σώμα του email αποδεχόμενοι ότι όσα δηλώνετε είναι αληθή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 24:00.

Βρείτε εδώ χρήσιμα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

Δείτε επίσης
ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης: Χορήγηση δύο μεταπτυχιακών υποτροφιών για σπουδές στη Γαλλία 
Τέσσερις υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικά προβλήματα από την Μεσσηνία
Υποτροφίες για σπουδές στην Ελβετία από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα
Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για σπουδές και έρευνα στις ΗΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση