Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα Συν-Δεσμοί της “Μέριμνας”: Στηρίζοντας τη Σχολική Κοινότητα στη Σκιά της Πανδημίας | Εγγραφές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα Συν-Δεσμοί της “Μέριμνας”: Στηρίζοντας τη Σχολική Κοινότητα στη Σκιά της Πανδημίας-Με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να κατανοούν τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν την απώλεια, το πένθος ή μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια στην οικογένειά τους – Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. 

Πρόγραμμα Συν-Δεσμοί

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα για το Πρόγραμμα “Συν-Δεσμοί: Στηρίζοντας τη Σχολική Κοινότητα στη Σκιά της Πανδημίας

“Συν-Δεσμοί: Στηρίζοντας τη Σχολική Κοινότητα στη Σκιά της Πανδημίας”

Στόχος του προγράμματος & αναμενόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα «Συν-Δεσμοί» της «Μέριμνας» έχει στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να κατανοούν τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν την απώλεια, το πένθος ή μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια στην οικογένειά τους, ζητήματα ιδιαίτερα κρίσιμα την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και να τα στηρίζουν με επάρκεια ώστε να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάσταση που αντιμετωπίζουν.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις ανάγκες παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν πένθος ή απειλητική για τη ζωή ασθένεια στην οικογένεια
 • Υποστηρίζουν παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν πένθος ή απειλητική για τη ζωή ασθένεια στην οικογένεια

Ομάδα στόχος

Εκπαιδευτικοί α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα και μέσω αυτών οι μαθητές/ριες τους.

Μεθοδολογία

Η κατάρτιση περιλαμβάνει σύγχρονη εξ αποστάσεως και ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω της νέας μας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας https://learn.merimna.org.gr/el/static/home .

Ο/η κάθε καταρτιζόμενος/η θα λάβει κωδικούς με τους οποίους θα εισέρχεται στην πλατφόρμα και θα έχει το χρόνο (3-4 μέρες) να μελετήσει, όποτε επιλέξει μέσα σε αυτό το διάστημα, την ύλη της κάθε μιας από τις δύο ενότητες (για το πένθος και την ασθένεια). Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται σε ορισμένο χρόνο τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση κατά την οποία θα εμπεδώνεται η ύλη, ανταλλάσσονται εμπειρίες, απαντώνται ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες/ουσες θα επεξεργάζονται σε μικρές ομάδες επιλεγμένα σενάρια με περιπτώσεις που αντιστοιχούν στην κάθε θεματική ενότητα.

Το ίδιο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τέσσερις φορές, δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τον πιο κατάλληλο γι’ αυτούς χρόνο.

Ο πρώτος κύκλος θα υλοποιηθεί μεταξύ 20.01.2023 και 03.02.2023, ο δεύτερος κύκλος μεταξύ 17.02.2023 και 03.03.2023, ο τρίτος κύκλος μεταξύ 17.03.2023 και 31.03.2023 και ο τέταρτος κύκλος μεταξύ 28.04.2023 και 12.05.2023.

Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του τρόπου επιμόρφωσης:

 1ος κύκλος – Ιανουάριος 2023

 Στις 20.01.23 θα ανοίξει η πλατφόρμα και οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς που θα έχουν λάβει, στο εκπαιδευτικό υλικό για την πρώτη θεματική ενότητα:

«Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας που πενθεί».

Στις 24.01.23 θα γίνει η πρώτη τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με τους εκπαιδευτές μέσω της πλατφόρμας (ώρες 15:00 – 18:00).

Στις 24.01.23 (μετά τη διαδικτυακή συνάντηση) θα δοθεί σενάριο και οπτικοακουστικό υλικό για τη δεύτερη ενότητα: «Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας στην απειλητική για τη ζωή ασθένεια».

Στις 03.02.23 θα γίνει η δεύτερη τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με τους εκπαιδευτές μέσω της πλατφόρμας (ώρες 15:00 – 18:00).

2ος κύκλος – Φεβρουάριος 2023

 Στις 17.02.23 θα ανοίξει η πλατφόρμα και οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς που θα έχουν λάβει, στο εκπαιδευτικό υλικό για την πρώτη θεματική ενότητα:

«Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας που πενθεί».

Στις 21.02.23 θα γίνει η πρώτη τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με τους εκπαιδευτές μέσω της πλατφόρμας (ώρες 15:00 – 18:00).

Στις 21.02.23 (μετά τη διαδικτυακή συνάντηση) θα δοθεί σενάριο και οπτικοακουστικό υλικό για τη δεύτερη ενότητα: «Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας στην απειλητική για τη ζωή ασθένεια».

Στις 03.03.23 θα γίνει η δεύτερη τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με τους εκπαιδευτές μέσω της πλατφόρμας (ώρες 15:00 – 18:00).

3ος κύκλος – Μάρτιος 2023

 Στις 17.03.23 θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα δοθεί σενάριο και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο αφορά τη θεωρία της πρώτης ενότητας: τη «Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας που πενθεί».

Στις 21.03.23 θα γίνει η πρώτη τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με τους εκπαιδευτές μέσω της πλατφόρμας (ώρες 15:00 – 18:00)

Στις 21.03.23 (μετά τη διαδικτυακή συνάντηση) θα δοθεί σενάριο και οπτικοακουστικό υλικό για τη δεύτερη ενότητα: «Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας στην απειλητική για τη ζωή ασθένεια».

Στις 31.03.23 θα γίνει η δεύτερη τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με τους εκπαιδευτές μέσω της πλατφόρμας (ώρες 15:00 – 18:00).

4ος κύκλος – Απρίλιος 2023

 Στις 28.04.23 θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα δοθεί σενάριο και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο αφορά τη θεωρία της πρώτης ενότητας: τη «Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας που πενθεί».

Στις 02.05.23 θα γίνει η πρώτη τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με τους εκπαιδευτές μέσω της πλατφόρμας (ώρες 15:00 – 18:00)

Στις 02.05.23 (μετά τη διαδικτυακή συνάντηση) θα δοθεί σενάριο και οπτικοακουστικό υλικό για τη δεύτερη ενότητα: «Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας στην απειλητική για τη ζωή ασθένεια».

Στις 12.05.23 θα γίνει η δεύτερη τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με τους εκπαιδευτές μέσω της πλατφόρμας (ώρες 15:00 – 18:00).

Επισημαίνεται ότι ενώ στις διαδικτυακές συναντήσεις θα συμμετέχουν από κοινού εκπαιδευτικοί α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης, το οπτικοακουστικό υλικό, όπου χρειάζεται, θα εξειδικεύεται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και την αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος

Στη συνέχεια ακολουθεί σύντομη περιγραφή της ύλης του επιμορφωτικού προγράμματος όπως θα αναπτυχθεί σε δύο βασικές ενότητες.

1η ενότητα: «Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας που πενθεί»

 • Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά και οι έφηβοι το θάνατο
 • Τι είναι θρήνος, ποιες είναι οι συνήθεις εκδηλώσεις θρήνου καθώς και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το θρήνο των παιδιών και εφήβων που βιώνουν απώλεια (θάνατο)
 • Ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών και εφήβων που θρηνούν
 • Καλές πρακτικές για τους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τα παιδιά που θρηνούν
 • Καλές πρακτικές για την ενδυνάμωση των μαθητών που θρηνούν

2η ενότητα: «Στήριξη του παιδιού και της σχολικής κοινότητας στην απειλητική για τη ζωή ασθένεια»

 • Η διάγνωση της ασθένειας και η πορεία της ασθένειας στη ζωή της οικογένειας
 • Το βίωμα της ασθένειας γονέα ή σημαντικού άλλου
 • Κατανόηση της ασθένειας σε διαφορετικές ηλικίες
 • Πως ενημερώνουμε και στηρίζουμε τα παιδιά και τους εφήβους όταν νοσεί αγαπημένο τους πρόσωπο
 • Kαλές πρακτικές για τη στήριξη μαθητή/ριας με άρρωστο μέλος στην οικογένεια

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα

Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Για την εγγραφή σε έναν από τους τρεις κύκλους επιμόρφωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο mail athens.support@merimna.org.gr. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να καλέστε το +30 210 646 3367.

Κάθε κύκλος επιμόρφωσης θα είναι ανοικτός σε 150 εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δείτε επίσης

ΠΔΕ Αττικής-Ακαδημία Παρισίων: Ανανεώθηκε η σύμβαση συνεργασίας σε θέματα σχολικής εκπαίδευσης 

Νέα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών και εκπαίδευση μαθητών ΑμεΑ τα 2 νομοσχέδια του Υπ. Παιδείας προσεχώς

Απουσίες μαθητών λόγω γρίπης: Δεν θα προσμετρώνται έως 5 ημέρες | Εγκύκλιος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση