Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προγράμματα ΕΣΠΑ-προσλήψεις αναπληρωτών: Ποιοι προσλαμβάνονται και που-Τι πρέπει να κάνουν οι Διευθυντές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προγράμματα ΕΣΠΑ-προσλήψεις αναπληρωτών: Ποιοι προσλαμβάνονται και που-Τι πρέπει να κάνουν Διευθυντές σχολικών μονάδων και Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ – Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Προγράμματα ΕΣΠΑ-προσλήψεις αναπληρωτών

Τα νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ για το 2023-24, τα οποία θα δώσουν προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στα Ειδικά Σχολεία (ΣΜΕΑΕ), στα Τμήματα Ενταξης (ΤΕ), στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ),  στις  Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), στις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ), στις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), στην Παράλληλη Στήριξη και προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25, για τους μαθητές με ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας, παρουσιάζουν ακολούθως οι Αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας.

Οι Αιρετοί παρουσιάζουν τους Οδηγούς υλοποίησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ για το 2023-24, το τι επιδιώκεται μέσα από το κάθε Πρόγραμμα, ποιοι προσλαμβάνονται και πού, τι πρέπει να κάνουν οι σχολικές μονάδες και οι Διευθυντές αυτών, τι πρέπει να κάνουν οι σχολικές μονάδες ΣΔΕΥ και οι Διευθυντές και τι πρέπει να κάνουν οι Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ.

Αναλυτικά η ενημέρωση των Αιρετών

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2023-24

Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Α. Οδηγός προσλήψεων σε Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ενταξης, αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001626, του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τι επιδιώκεται μέσα από το πρόγραμμα;

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Περιλαμβάνει και προμήθεια αναλωσίμων για τα ψυχομετρικά στα ΚΕΔΑΣΥ 

Περιλαμβάνει και προμήθεια αναλωσίμων για τα ψυχομετρικά στα ΚΕΔΑΣΥ Υπάρχουν τρία (3) Υποέργα με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο που αφορούν στην προμήθεια αναλωσίμων για τα ψυχομετρικά στα ΚΕΔΑΣΥ – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 Ποιοι προσλαμβάνονται και πού;

Απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ) προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία. Συμπληρωματικά προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και υποστήριξης της Πράξης.

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι από 01/08/2022 έως 30/06/2027 (Σχολικά έτη 2022-20231, 2023- 2024, 2024-2025, 2025-2026).

 Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ μέσω της Πράξης «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026» με κωδικό ΟΠΣ: 6001626, αφορά στην παροχή εκπαιδευτικού / υποστηρικτικού έργου αποκλειστικά και μόνο σε ΣΜΕΑΕ ή/και σε τμήματα ένταξης στα σχολεία Γενικής Παιδείας για τις ανάγκες της συγκεκριμένης Πράξης.

Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση ωραρίου με διοικητικό έργο, παράλληλη στήριξη ή κατ’ οίκον διδασκαλία, κλπ, αφού δε συνδέονται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών.

Τι πρέπει να κάνουν οι σχολικές μονάδες και οι διευθυντές αυτών;

Σχολικές Μονάδες /Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Η Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης/Διάθεσης:

 • μεριμνά για την ορθή τήρηση του αρχείου της Πράξης στη Σχολική Μονάδα,
 • μεριμνά για την ορθή τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,
 • έχει την ευθύνη για την παρουσία και την πραγματική απασχόληση του εκπαιδευτικού προσωπικού στο σχολείο με βάση το εγκεκριμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα,
 • ενημερώνει αυθημερόν τον καταχωριστή της Πράξης καθώς και το σύστημα myschool με τις άδειες, απεργίες και απουσίες των αναπληρωτών.

 Η Σχολική Μονάδα είναι αρμόδια για:

 1. την απασχόληση των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ και ΕΒΠ της Πράξης αποκλειστικά για τις ανάγκες της Πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και τις προβλεπόμενες ώρες εργασίας για τους ΕΕΠ και ΕΒΠ.
 2. την τήρηση Απουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ και ΕΒΠ και την άμεση ανάρτησή τους στην Πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών από τις Σχολικές Μονάδες (invoices-schools) ή την άμεση διαβίβασή τους στην οικεία ΔΠΕ/ΔΔΕ,
 3. την αυθημερόν ενημέρωση των καταχωριστών, σε περίπτωση άδειας που επηρεάζει τη μισθοδοσία (ασθένεια, κύηση, λοχεία, παράσταση σε δίκη, κ.λ.π.), απεργίας/στάσης εργασίας, απουσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ,
 4. την αυθημερόν ενημέρωση του myschool με το σύνολο των αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άντληση στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ορθή έκδοση της μισθοδοσίας,
 5. την άμεση ανάρτηση στην Πλατφόρμα invoices-schools ή την άμεση αποστολή στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης όλων των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. πράξεις ανάληψης υπηρεσίας για την Α/θμια Εκπαίδευση (Υπόδειγμα 5.1), βεβαιώσεις πράξεων ανάληψης υπηρεσίας για τη Β/θμια Εκπαίδευση (Υπόδειγμα 5.2), άδειες, κλπ), προκειμένου να ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του αναπληρωτή εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα έγγραφα αναρτώνται στην Πλατφόρμα invoices-schools, δεν απαιτείται η εκτύπωσή τους από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα πρωτότυπα παραμένουν στα σχολεία,
 6. την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και την ενημέρωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης,
 7. την ευθύνη τήρησης του αρχείου της Πράξης στη Σχολική Μονάδα.

_______________________________

Β. Οδηγός υλοποίησης Παράλληλης-ΕΒΠ/Σχολ. Νοσηλευτών στα γεν. σχολεία-Προσλήψεις σε ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Παράλληλη Στήριξη, αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25, για τους μαθητές με ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ και μελών ΕΕΠ Ψυχολόγων-ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 για τις ΕΔΥ, εντάχθηκαν στα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 των 13 Περιφερειών της χώρας, ώστε να μπορέσουν να έχουν συνέχεια οι προσλήψεις αναπληρωτών σ αυτούς τους τομείς.

Το νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ φέρει την ονομασία “Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση” και ερώτημα είναι αν υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης των πιστώσεων από μια Περιφέρεια σε άλλη σε περίπτωση ανάγκης.

 Τι επιδιώκεται μέσα από το πρόγραμμα;

Μέσω της Πράξης επιδιώκεται η στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της συνεκπαίδευσης και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη και η ισότιμη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΑμεΑ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ειδικότερα μέσω της Πράξης επιτυγχάνεται:

α.) η ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς οι οποίοι συλλειτουργούν και

συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και υποστηρίζουν τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με εύλογες προσαρμογές στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, της υποστήριξης των σχολικών μονάδων με το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές/τριες που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους μαθητές/τριες χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

β.) η ενίσχυση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πρώην ΚΕ.ΣΥ.) με εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών με στόχο την συμπερίληψη και ένταξη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές στο σχολικό περιβάλλον και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

γ.) η ανάπτυξη Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και η σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) με την υποστήριξη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών και την παραπομπή τους στα ΚΕΔΑΣΥ για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που υποστηρίζουν μαθητές ΑΜΕΑ με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και στελεχώνουν τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.).

Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι από 01/08/2023 έως 31/12/2028

(Σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 & 2027-2028)

Ποιοι προσλαμβάνονται και πού;

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ μέσω του Υποέργου 1 αφορά στην παροχή εκπαιδευτικού/υποστηρικτικού έργου αποκλειστικά στα σχολεία γενικής παιδείας (Παράλληλη Στήριξη, Στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή, Στήριξη από ΕΒΠ), ενώ η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ μέσω του Υποέργου 2 αφορά αποκλειστικά στην απασχόλησή τους στα ΚΕΔΑΣΥ και στις ΕΔΥ. Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση ωραρίου με διοικητικό έργο, κατ’ οίκον διδασκαλία κλπ, αφού δε συνδέονται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών.

 Τι πρέπει να κάνουν οι σχολικές μονάδες και οι διευθυντές αυτών;

Σχολικές Μονάδες /Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Σχολικές Μονάδες Υποέργου 1 (Παράλληλης Στήριξης, Στήριξης από ΕΕΠ, Στήριξης από ΕΒΠ)

Η Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης/Διάθεσης των αναπληρωτών του Υποέργου 1:

– μεριμνά για την ορθή τήρηση του αρχείου του Υποέργου 1 της Πράξης στη Σχολική Μονάδα,

– μεριμνά για την ορθή τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,

– έχει την ευθύνη για την παρουσία και την πραγματική απασχόληση του εκπαιδευτικού προσωπικού στο σχολείο με βάση το εγκεκριμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα,

– ενημερώνει αυθημερόν τον καταχωριστή του Υποέργου 1 της Πράξης στην ΔΠΕ/ΔΔΕ, καθώς και το σύστημα myschool με τις άδειες, απεργίες και απουσίες των αναπληρωτών.

Η Σχολική Μονάδα είναι αρμόδια για:

 1. Την απασχόληση των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ και ΕΒΠ του Υποέργου 1 της Πράξης αποκλειστικά για τις ανάγκες του Υποέργου 1 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και τις προβλεπόμενες ώρες εργασίας για τους ΕΕΠ και ΕΒΠ,
 2. την τήρηση Απουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ του Υποέργου 1 και την άμεση ανάρτησή τους στην Πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών από τις Σχολικές Μονάδες (invoices-schools) ή την άμεση διαβίβασή τους στην οικεία ΔΠΕ/ΔΔΕ,
 3. την αυθημερόν ενημέρωση των καταχωριστών, σε περίπτωση άδειας που επηρεάζει τη μισθοδοσία (ασθένεια, κύηση, λοχεία, παράσταση σε δίκη), απεργίας/στάσης εργασίας, απουσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ του Υποέργου 1,
 4. την αυθημερόν ενημέρωση του myschool με το σύνολο των αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ του Υποέργου 1, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άντληση στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ορθή έκδοση της μισθοδοσίας,
 5. την άμεση ανάρτηση στην Πλατφόρμα invoices-schools ή την άμεση αποστολή στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης όλων των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. πράξεις ανάληψης υπηρεσίας για την Α/θμια Εκπαίδευση (Υπόδειγμα 5.1), βεβαιώσεις πράξεων ανάληψης υπηρεσίας για τη Β/θμια Εκπαίδευση (Υπόδειγμα 5.2), άδειες, κλπ), προκειμένου να ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του αναπληρωτή εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ . Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα έγγραφα αναρτώνται στην Πλατφόρμα invoices-schools, δεν απαιτείται η εκτύπωσή τους από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα πρωτότυπα παραμένουν στα σχολεία,
 6. την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και την ενημέρωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης,
 7. την ευθύνη τήρησης του αρχείου της Πράξης στην Σχολική Μονάδα.

Τι πρέπει να κάνουν οι σχολικές μονάδες ΣΔΕΥ και οι διευθυντές;

 Σχολικές Μονάδες του ΣΔΕΥ

Εκάστη Σχολική Μονάδα του ΣΔΕΥ, στο πλαίσιο του Υποέργου 2, είναι αρμόδια για:

 1. Την ορθή τήρηση του αρχείου της Πράξης στη Σχολική Μονάδα,
 2. την ορθή τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,
 3. την παρουσία και την πραγματική απασχόληση των αναπληρωτών ΕΕΠ στις ΕΔΥ των ΣΔΕΥ, με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα,
 4. την αμελλητί ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος myschool, μέσω σχετικής καταχώρησης-σύνταξη και υποβολή-, για τις απεργίες/στάσεις/απουσίες των αναπληρωτών ΕΕΠ της ΕΔΥ που απασχολούνται στη σχολική μονάδα και την παράλληλη ενημέρωση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ,
 5. τη διαβίβαση των απουσιολογίων των αναπληρωτών ΕΕΠ της Πράξης στη σχολική μονάδα που αποτελεί το κέντρο στήριξης του ΣΔΕΥ, το οποίο στη συνέχεια τα αναρτά ομαδοποιημένα (ανά αναπληρωτή) στην πλατφόρμα invoices-schools.

Ο Δ/ντης – Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας του ΣΔΕΥ είναι αρμόδιος για:

 1. την απασχόληση των αναπληρωτών ΕΕΠ της Πράξης αποκλειστικά για τις ανάγκες της Πράξης και σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωράριο εργασίας,
 2. την τήρηση Απουσιολογίων των αναπληρωτών ΕΕΠ και την άμεση διαβίβασή τους στη σχολική μονάδα που έχει ορισθεί ως κέντρο στήριξης του ΣΔΕΥ ώστε να τα αναρτήσει στην Πλατφόρμα invoices-schools, την άμεση αποστολή στην ΠΔΕ και στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ όλων των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. πράξεις ανάληψης υπηρεσίας για την Α/θμια Εκπαίδευση (Υπόδειγμα 5.1), βεβαιώσεις πράξεων ανάληψης υπηρεσίας για τη Β/θμια Εκπαίδευση (Υπόδειγμα 5.2), κλπ, προκειμένου να ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του αναπληρωτή ΕΕΠ. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που αναρτώνται στην Πλατφόρμα invoices-schools, δεν απαιτείται η εκτύπωσή τους και τα πρωτότυπα παραμένουν στα σχολεία,
 3. την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και την ενημέρωση του Προϊσταμένου του ΚΕΔΑΣΥ ή/και του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης,
 4. την ευθύνη τήρησης του αρχείου της Πράξης στη σχολική μονάδα.

Τι πρέπει να κάνουν οι προιστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ;

ΚΕΔΑΣΥ/ Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2, το ΚΕΔΑΣΥ απασχόλησης:

 1. μεριμνά για την ορθή τήρηση του αρχείου της Πράξης στο ΚΕΔΑΣΥ,
 2. μεριμνά για την ορθή τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,
 3. έχει την ευθύνη για την παρουσία και την πραγματική απασχόληση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ στο ΚΕΔΑΣΥ,
 4. προβαίνει αμελλητί στην ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος myschool, μέσω σχετικής καταχώρησης -σύνταξη και υποβολή-, για τις αιτήσεις αδειών, καθώς και τις απεργίες/στάσεις/απουσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ που απασχολούνται στο ΚΕΔΑΣΥ, για την αυθημερόν ενημέρωση των καταχωριστών,
 5. προβαίνει αμελλητί στην ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος myschool, μέσω σχετικής καταχώρησης -σύνταξη και υποβολή-, σχετικά με τις αιτήσεις αδειών των αναπληρωτών ΕΕΠ που απασχολούνται στις ΕΔΥ των ΣΔΕΥ, για την αυθημερόν ενημέρωση των καταχωριστών.

Ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ είναι αρμόδιος για:

 1. την απασχόληση των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ του Υποέργου 2 της Πράξης αποκλειστικά για τις ανάγκες της Πράξης,
 2. την τήρηση Απουσιολογίων των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ που απασχολούνται στο ΚΕΔΑΣΥ και την άμεση διαβίβασή τους στην οικεία ΠΔΕ, ή την άμεση ανάρτησή τους στην Πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών από τις Σχολικές Μονάδες (invoices-schools),
 3. την άμεση ανάρτηση στην Πλατφόρμα invoices-schools ή την άμεση αποστολή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής όλων των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. πράξεις ανάληψης άδειες), προκειμένου να ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του αναπληρωτή εκπαιδευτικού/ΕΕΠ. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που αναρτώνται στην Πλατφόρμα invoices-schools, δεν απαιτείται η εκτύπωσή τους από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα πρωτότυπα παραμένουν στα ΚΕΔΑΣΥ,
 4. την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και την ενημέρωση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης,
 5. την ευθύνη τήρησης του αρχείου της Πράξης στο ΚΕΔΑΣΥ.

_______________________________

Γ. Οδηγός υλοποίησης Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ-Ολες οι λεπτομέρειες πρόσληψης αναπληρωτών  – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001589

Τι επιδιώκεται μέσα από το πρόγραμμα;

Η πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στις ΤΥ-ΖΕΠ και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της Ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών) και των ΔΥΕΠ.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, στελεχώνουν τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και τις ΔΥΕΠ, με κύριο αντικείμενο την ενίσχυση της ελληνομάθειας ή/και την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα. Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης απασχολείται το αναγκαίο ΕΕΠ (ΠΕ23 – Ψυχολόγοι και ΠΕ30 – Κοινωνικοί Λειτουργοί) σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για τη στήριξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά και Υπηκόους Τρίτων Χωρών/ πρόσφυγες/μετανάστες), καθώς και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στις ΔΥΕΠ όπου παρουσιάζεται σχετική ανάγκη.

Συμπληρωματικά προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και υποστήριξης της Πράξης.

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι από 01/08/2023 έως 30/06/2027 (Σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026).

Ποιοι προσλαμβάνονται;

 Για την υλοποίηση της Πράξης προσλαμβάνονται α) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλήρους ωραρίου & μειωμένου ωραρίου), β) αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και γ) αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ μέσω της Πράξης «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ», σχολικά έτη 2023-2026, με κωδικό ΟΠΣ:

6001589, αφορά στην παροχή εκπαιδευτικού/υποστηρικτικού έργου αποκλειστικά και μόνο στα σχολεία Γενικής Παιδείας με ιδρυμένες ΤΥ-ΖΕΠ, καθώς και στις ΔΥΕΠ.

Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση ωραρίου με διοικητικό έργο, κατ’ οίκον διδασκαλία κλπ, αφού δε συνδέονται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών.

 Τι πρέπει να κάνουν οι σχολικές μονάδες και οι διευθυντές/προϊστάμενοι ΔΥΕΠ;

Σχολικές Μονάδες /Διευθυντές Σχολικών Μονάδων/ Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ΔΥΕΠ /Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων ΔΥΕΠ

Η Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης/Διάθεσης των αναπληρωτών :

– μεριμνά για την ορθή τήρηση του αρχείου της Πράξης στη Σχολική Μονάδα,

– μεριμνά για την ορθή τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,

– έχει την ευθύνη για την παρουσία και την πραγματική απασχόληση του εκπαιδευτικού προσωπικού στο σχολείο με βάση το εγκεκριμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα,

– ενημερώνει αυθημερόν τον καταχωριστή της Πράξης στην ΔΠΕ/ΔΔΕ, καθώς και το σύστημα myschool με τις άδειες, απεργίες και απουσίες των αναπληρωτών.

Η Σχολική Μονάδα είναι αρμόδια για:

 1. την απασχόληση των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ και ΕΒΠ της Πράξης αποκλειστικά για τις ανάγκες της Πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και τις προβλεπόμενες ώρες εργασίας για τους ΕΕΠ και ΕΒΠ
 2. την τήρηση Απουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ και την άμεση ανάρτησή τους στην Πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών από τις Σχολικές Μονάδες (invoices-schools) ή την άμεση διαβίβασή τους στην οικεία ΔΠΕ/ΔΔΕ,
 3. την αυθημερόν ενημέρωση των καταχωριστών, σε περίπτωση άδειας που επηρεάζει τη μισθοδοσία (ασθένεια, κύηση, λοχεία, παράσταση σε δίκη), απεργίας/στάσης εργασίας, απουσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ,
 4. την αυθημερόν ενημέρωση του myschool με το σύνολο των αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άντληση στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ορθή έκδοση της μισθοδοσίας,
 5. την άμεση ανάρτηση στην Πλατφόρμα invoices-schools ή την άμεση αποστολή στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης όλων των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. πράξεις ανάληψης υπηρεσίας για την Α/θμια Εκπαίδευση (Υπόδειγμα 5.1), βεβαιώσεις πράξεων ανάληψης υπηρεσίας για τη Β/θμια Εκπαίδευση (Υπόδειγμα 5.2), άδειες, κλπ), προκειμένου να ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του αναπληρωτή εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα έγγραφα αναρτώνται στην Πλατφόρμα invoices-schools, δεν απαιτείται η εκτύπωσή τους από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα πρωτότυπα παραμένουν στα σχολεία,
 6. την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και την ενημέρωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης,
 7. την ευθύνη τήρησης του αρχείου της Πράξης στην Σχολική Μονάδα.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Αιτήσεις από Παρασκευή 18 έως και Παρασκευή 25.08.2023

Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2023-24: Αιτήσεις από Παρασκευή 18 έως και Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 

Η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτή βήμα-βήμα 

Τι ισχύει για τα δυσπρόσιτα σχολεία και τη διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση