Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών ΕΑΠ: Οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών ΕΑΠ: Οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης σε εννέα (9) Προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 – Σε ΦΕΚ Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών ΕΑΠ

Με την υπ. αριθμ. 5609 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1826/22-3-2023, έχουμε τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης σε εννέα (9) Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1826/22-3-2023, η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) αποφάσισε:

1. Τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης 6.030 σε εννέα (9) Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Α/Α Πρόγραμμα Σπουδών Θέσεις ακ. έτους
1 Πληροφορική 1.200
2 Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 180
3 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 800
4 Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 450
5 Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 100
6 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1.500
 

Α/Α

Πρόγρ. Σπουδών Θέσ Χειμ εξαμ Θέσ Εαρ εξάμ
1 Δημόσια Διοίκηση 500 500
2 Διοίκηση Τουρισμού 300 300
 

 

3

Σπουδές Κινηματο

γραφικής Γραφής,

Πρακτικής και Έρευνας

 

 

100

 

 

100

2. Τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού παρεχόμενων θέσεων και συγκεκριμένα 301 θέσεις στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών υποψηφίων πασχόντων από σο- βαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στο άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Α/Α Πρόγραμμα Σπουδών Θέσεις ακ. έτους
1 Πληροφορική 60
2 Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 9
3 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 40
4 Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 22
5 Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 5
6 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 75
     
 

Α/Α

Πρόγραμμα Σπουδών Θέσ

Χειμ εξαμ

Θέσ Εαρ εξάμ
1 Δημόσια

Διοίκηση

25 25
2 Διοίκηση Τουρισμού 15 15
 

3

Σπουδές Κινηματο

γραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας

 

5

 

5

3. Τον καθ’ υπέρβαση αριθμό εισακτέων κρατούμενων φοιτητών στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε είκοσι (20) θέσεις, σύμφωνα με την από 21η Σεπτεμβρίου 2016 Συμφωνία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και του Ε.Α.Π.

Δείτε επίσης

ΕΑΠ-μεταπτυχιακά: 14.095 οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης σε 61 Προγράμματα | ΦΕΚ 

Σχέδιο δράσης Υπουργείου Παιδείας 2023: Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης-επιλογής στελεχών και λοιπών δράσεων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση