Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2020-21 | Εγγραφα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2020-21: Θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών και Νηπιαγωγείων

“Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020”

Το ΥΠΑΙΘ με την εγκύκλιο αυτή θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα δημοτικά σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2020-2021.

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
 1. Ωρολόγια προγράμματα
 2. Κατανομή τμημάτων
 3. Ωράριο εκπαιδευτικών
 4. Αναθέσεις μαθημάτων
 5. Επιμορφωτικές δράσεις
 6. Διδακτικά Βιβλία
 7. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
 8. Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων
 9. Σχολικές Βιβλιοθήκες
 10. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool
Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος
 1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων:
 2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοήμερου
 3. Πρωινή Ζώνη
 4. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης
 5. Λειτουργία ολοήμερου προγράμματος σε ολιγοθέσια σχολεία
 6. Διατροφική Αγωγή στο ολοήμερο πρόγραμμα
 7. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος
Γ. Λήξη Διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020
Δ. Έκδοση Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Προόδου
Δείτε την Εγκύκλιο εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων για το 2020-21

____________________

“Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος”

Το ΥΠΑΙΘ με την εγκύκλιο αυτή θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα νηπιαγωγεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2020- 2021.

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου
 1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων
 2. Κατανομή τμημάτων
 3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool
 4. Ωράριο Εκπαιδευτικών
 5. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί
 6. Επιμορφωτικές δράσεις
 7. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
 8. Παραρτήματα νηπιαγωγείων
Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος Προϋποθέσεις λειτουργίας.
Δείτε την Εγκύκλιο εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων για το 2020-21

Δείτε επίσης

Σύνολο προσλήψεων αναπληρωτών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 25.188 για το 2029-20 | Πίνακες
Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου: Α’, Β’, Γ’ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού | ΦΕΚ
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για πρότυπα και πειραματικά σχολεία: Η διαδικασία σε ΦΕΚ
Ανοικτή Πρόσκληση ΙΕΠ για τη διάθεση υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση