Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Εργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Εργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος.

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Εργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών για το σχολικό έτος 2019-2020

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

1.Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων

2.Κατανομή τμημάτων

3.Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool

4.Ωράριο Εκπαιδευτικών

5.Αντισταθμιστικοί –Υποστηρικτικοί Θεσμοί

6.Επιμορφωτικές δράσεις

7.Θέματα Υγιεινής και κτηριακών υποδομών του σχολείου

8.Παραρτήματα νηπιαγωγείων

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος – Προϋποθέσεις λειτουργίας

Αναλυτικά εδώ

Δείτε επίσης:

Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ): Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία – Α’ Φάση

_____________________________________________________________________

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

1.Ωρολόγια προγράμματα

2.Κατανομή τμημάτων

3.Ωράριο εκπαιδευτικών

4.Αναθέσεις μαθημάτων

5.Αντισταθμιστικοί -Υποστηρικτικοί θεσμοί

6.Επιμορφωτικές δράσεις

7.Διδακτικά Βιβλία

8.Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

9.Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων

10.Σχολικές Βιβλιοθήκες

11.Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Δείτε επίσης:

Βιβλία στα σχολεία: Διανομή από 16 Απριλίου και ολοκλήρωση το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος

1.Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

2.Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου

3.Πρωινή Ζώνη

4.Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης

5.Λειτουργία ολοήμερου προγράμματος σε ολιγοθέσια σχολεία

6.Διατροφική Αγωγή στο ολοήμερο πρόγραμμα

7.Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

Αναλυτικά εδώ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση