Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Ειδικών Δημοτικών και Ειδικών Νηπιαγωγείων 2022-23-Ολοήμερο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Ειδικών Δημοτικών σχολείων και Ειδικών Νηπιαγωγείων 2022-23-Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Εγκύκλιος υπ. αριθμ.63383 /Δ3/27-5-2022 –  Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων, θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2022-2023.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

Αναλυτικά τα περιεχόμενα του εγγράφου του ΥΠΑΙΘ
Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

1. Εγγραφή μαθητών/τριών

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα– Πρόγραμμα Σπουδών – Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης

3. Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων – Αναθέσεις μαθημάτων

4. Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

5. Διδακτικά Βιβλία – Υποστηρικτικό Υλικό–Εκπαιδευτικό Υλικό και Ψηφιακή Προσβασιμότητα

6. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί θεσμοί

7. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης

8. Εκπαιδευτικές επισκέψεις – Εκδρομές

9. Επιμορφωτικές δράσεις

10.Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

11. Μεταφορά μαθητών

12. Θέματα ασφάλειας, υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

13. Σχολικές Βιβλιοθήκες

14. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος

1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων

2. Ορισμός Υπευθύνου Ολοημέρου

3. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

4. Σίτιση –Χαλάρωση, Διατροφική Αγωγή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

5. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων

Γ. Λήξη Διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022 Δ. Έκδοση Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Προόδου
Δείτε επίσης

Εγκύκλιος: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών 2022-23-Ολοήμερο 

Εγκύκλιος: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων 2022-23-Το Ολοήμερο Πρόγραμμα

ΦΕΚ: Ηλεκτρονική έκδοση ΑΔΥΜ Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή-Η διαδικασία, ο τύπος, το περιεχόμενο 

Εξετάσεις Α’ επιπέδου ΤΠΕ από 01 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2022: Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις 

Μισθολόγιο μόνιμων εκπαιδευτικών μετά το πρώτο έτος διορισμού | Πίνακας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση