Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προγραμματισμός προσλήψεων δημοσίου: Εγκύκλιος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προγραμματισμός προσλήψεων δημοσίου: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Προγραμματισμός προσλήψεων δημοσίου: Εγκύκλιος

Εγκύκλιο με θέμα τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα μ αυτήν:

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη λήψη των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τη θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους φορείς του Δημοσίου (Ν.4590/2019 και Ν. 4622/2019 άρθ. 51)

Στόχος των ρυθμίσεων

Στόχος των ως άνω ρυθμίσεων είναι ο καλύτερος προγραμματισμός, η αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, πλήρως εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, όπως το σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης.

Το έργο των φορέων

Το έργο των φορέων όσον αφορά στον προγραμματισμό των προσλήψεων είναι αναμφισβήτητα δύσκολο αλλά αποφασιστικής σημασίας, και ως εκ τούτου, θα πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο ουσιαστικό, ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος.

Συγκεκριμένα, για την κάλυψη τόσο των πάγιων και διαρκών όσο και των εποχικών αναγκών, και προκειμένου να καταστεί, πλέον, εφικτή η κατά το δυνατόν πιο ορθολογική κάλυψη των αναγκών κάθε φορέα, θα πρέπει, πριν από την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού, να αξιολογείται αν ο φορέας έχει καταφέρει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του από το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του.

Kριτήρια για τη σωστή κατανομή του προσωπικού

Ειδικότερα, τα κριτήρια για τη σωστή κατανομή του προσωπικού, και κατά συνέπεια την αξιοκρατία,περιλαμβάνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υπαλλήλων, τα γενικά και ειδικά περιγράμματα θέσης, την οργάνωση της εργασίας, την ηλικιακή ισορροπία, την ψηφιακή εξέλιξη και τα νέα εργαλεία τεχνολογίας.

Με τον τρόπο αυτό και σε τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Ικανότητες σε άμεση συσχέτιση με τα Γενικά Περιγράμματα Θέσης,

2. Αύξηση Παραγωγικότητας ως απόρροια της οργάνωσης της καθημερινής εργασίας, της χρήσης νέων τεχνολογιών κλπ και

3. Αριθμός απαιτούμενων υπαλλήλων, αναπτύσσεται, σταδιακά, το όραμα που(πρέπει να) έχει η Υπηρεσία αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό που θα αναλάβει να υλοποιήσει το στρατηγικό της πλάνο και να εκπληρώσει την αποστολή της….

…Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 ____________________

Δείτε επίσης

Θέσεις εργασίας υπηρεσίας Ασύλου: 220-Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Πολιτικών, Νομικών, Δ/κών Σπουδών
Εκπαιδευτές Ενηλίκων: Οριστικοί Πίνακες Ψυχολογίας, Κοιν. Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, κ.α.
Πρόσκληση για πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών
ΚΑΝΕΠ: Δεξιότητες, εκπαίδευση και απασχόληση – Εκπαιδευτικοί δείκτες και εργατικό δυναμικό
Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων: Αιτήσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

____________________

Πριν φύγετε

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παιδαγωγική, νέες Τεχνολογίες και Βιοϊατρική σε ένα μεταπτυχιακό
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση