Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προϋπολογισμός 2022-Υπουργείο Παιδείας: Τι περιλαμβάνει για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προϋπολογισμός 2022-Υπουργείο Παιδείας: Τι περιλαμβάνει για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-5.841.100.000 ευρώ για το ΥΠΑΙΘ.

Κατατέθηκε στη Βουλή προς κύρωση ο Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και αναφορικά με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπονται έξοδα 5.841.100.000 ευρώ ως Γενικό Σύνολο, εκ των οποίων τα 4.891.100.000 ευρώ αφορούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό και τα 950.000.000 ευρώ στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Τι προβλέπεται για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

Α. Η υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και επιμέρους παιδαγωγικών προγραμμάτων που θα αναδείξουν τα ταλέντα, τις δεξιότητες, τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, αλλά και θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν διανοητικά και ψυχοσωματικά, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους πολίτες.

Β. Στοχευμένες καινοτόμες δράσεις και νέα προγράμματα σπουδών, που θα αναβαθμίσουν συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Γ. Ταυτόχρονα, έχουν σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα αφορούν στο σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο.

Δ. Για το 2022 σχεδιάζεται η πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών για την άμεση και έγκαιρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και την υποστήριξη της αρμονικής συνύπαρξης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γονέων.

Στόχοι

Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή.

Οι εκπαιδευτικές περεμβάσεις

Για να επιτευχθεί ο στόχος θα υλοποιηθούν σειρά εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και επιμέρους παιδαγωγικών προγραμμάτων τα οποία κατάλληλα εντασσόμενα στα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών θα αναδείξουν τα ταλέντα, τις δεξιότητες, τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, αλλά και θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν διανοητικά και ψυχοσωματικά, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους πολίτες.

 1. Καθολική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης σε όλα τα νηπιαγωγεία,
 2. καθολική εφαρμογή διδασκαλίας αγγλικών στο νηπιαγωγείο,
 3. καθολική εφαρμογή εργαστηρίων δεξιοτήτων,
 4. ενίσχυση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 5. ενίσχυση μαθητών για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,
 6. χρήση νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,
 7. ενίσχυση της αριστείας και της καινοτομίας,
 8. γενικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών,
 9. πιλοτική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών,
 10. εφαρμογή εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης (σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών).
Επιτυγχάνεται

Ελάττωση της σχολικής διαρροής, ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους μαθητές, ίδρυση Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές, επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί.

Κύριες δραστηριότητες – Δράσεις

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν:

 1. Στην παροχή πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 2. την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση,
 3. τη διδασκαλία αγγλικών στο νηπιαγωγείο,
 4. τη λειτουργία εργαστηρίων δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,
 5. σε προσλήψεις ειδικού και βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού,
 6. την ύπαρξη παράλληλης στήριξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 7. την ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,
 8. στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών μέσω προγραμμάτων ρομποτικής, προγραμμάτων STEM και διαδραστικών συστημάτων,
 9. στην ίδρυση νέων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων,
 10. σε νέα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για όλα τα μαθήματα,
 11. σε επιμορφωτικά προγράμματα για όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς και
 12. την ψηφιοποίηση υπηρεσιών.
Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Προγράμματα και δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αειφορία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο, τα οποία θα ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές.

Αναλυτικά

Α. Συνολικός αριθμός πρότυπων και πειραματικών σχολείων – Εκτίμηση τιμής έτους 2021 62 – Στόχος έτους 2022 – 112 

Β. Εκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών – Τιμή-στόχος έτους 2022 100

Γ. Αριθμός εκπαιδευτικών που πρόκειται να επιμορφωθούν – Εκτίμηση τιμής έτους 2021 40.000 Τιμή-στόχος έτους 2022 48.000.

Δείτε επίσης

Βοηθήματα σε ΑμεΑ-συνταξιούχους-υγειονομικούς ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Προσλήψεις 2022: 40.000 στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα | Πίνακας
Δώρο Χριστουγέννων 2021 από ΟΑΕΔ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πως υπολογίζεται-Πότε πιστώνεται
Προσλήψεις 300 τριμηνιτών αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ λόγω κορονοϊου | ΦΕΚ

Δείτε ακόμη

Πρόγραμμα Ημερίδων Ειδικής Αγωγής: Υλοποιούνται από το ΙΕΠ 26.11 και 03.12.2021
Αξιολόγηση-εκπαιδευτικοί: Ηττα σε ιστορική προοπτική | Αρθρο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

 1. Βαγγέλης Φούκας σε

  Καλησπερα σας κ.Βουγια. Απο τον προυπολογισμο για την Παιδεια, δεν αναγραφεται καπου για διορισμους στην Γενικη και στην Ειδικη Εκπαιδευση. Επομενως δεν θα υπαρξουν μονιμοι διορισμοι εκπαιδευτικων το 22 ;

Γράψτε μία απάντηση