Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τοποθέτηση με απόφαση της Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Με την υπ. αρ. αρωτ.: 3779 /Γ2 /13-01-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως τοποθετούνται Προϊσταμένοι Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά

Τοποθετούμε στις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 18/2018 ( Α΄31), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, τους κάτωθι διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως :

  • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης: Όλγα Καφετζοπούλου του Εμμανουήλ, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α΄.
  • Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης: Μαγδαληνή Συγγρού του Παντελεήμονος, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄.
  • Διεύθυνση Νεολαίας: Δώρα Μπέη του Παναγιώτη, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α΄.
  • Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης: Βασιλική Παπακωνσταντίνου του Χρήστου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄.
  • Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας: Βασιλική Νικολοπούλου του Βασιλείου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Οι ανωτέρω οφείλουν να γνωστοποιήσουν στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους στις θέσεις ευθύνης που τοποθετούνται με την παρούσα απόφαση.

Δείτε την Απόφαση σε μορφή pdf στη Διαύγεια

______________________

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων
Προϊσταμένοι Τμημάτων

Με την υπ. αρ. αρωτ.: 3789 /Γ2/13-01-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως τοποθετούνται Προϊσταμένοι Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά

Τοποθετούμε στις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, τους κάτωθι διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ενός αποσπασμένου εκπαιδευτικού, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.)

Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών Για Την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση: Δήμητρα Χαλκιά του Κωνσταντίνου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Τμήμα Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Με Την Αγορά Εργασίας: Αθανάσιο Τσαγκατάκη του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής με βαθμό Α΄.

Τμήμα Γ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων: Ευαγγελία Πάντα του Αχιλλέα, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης: Βασίλειο Καραβίτη του Βασιλείου, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού με βαθμό Α΄.

Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας: Γεώργιο Παπαμανώλη

του Αντωνίου, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης: Ευαγγελία Αδάμ του Ευσταθίου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης

Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Διονύσιο Μουζάκη του Νικολάου, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης: Βασιλική Μπερνίκου του Γεωργίου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων: Πιέρα Λευθεριώτου  του Αιμιλίου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Διεύθυνση Νεολαίας

Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικών και Αναπτυξιακών Δράσεων Για Τη Νεολαία: Γεώργιο Χουλιαρά του Χρήστου, μόνιμος διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Τμήμα Β΄ Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας: Αγγελική Λύτσιου του Σωτηρίου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού , με βαθμό Α΄.

Τμήμα Γ΄ Κοινωνικής Συμμετοχής, Εθελοντισμού και Δoμών Νεολαίας: Ηλιάνα Αναστοπούλου του Παναγιώτη, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, με βαθμό Α΄.

Τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Για Τη Νεολαία: Μαρία Καλδή του Ευστρατίου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας Δημόσιων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Θωμά Νιτσάκη του Βασιλείου, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης: Μαρία Ταβουλάρη του Γεωργίου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης: Ελένη Αγαλοπούλου του Σπυρίδωνα, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας

Τμήμα Α΄ Τεκμηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας: Αθηνά Πανταζή του Δημητρίου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας: Βασίλειο Τσινό του Στεφάνου, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Τμήμα Γ΄ Επικοινωνίας Για Την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Νεολαία: Νικολέτα Σωτηροπούλου του Χρήστου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Τμήμα Δ΄ Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας: Χαράλαμπο Παπαϊωάννου του Γεωργίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας:

Παναγιώτη Δημητράκη του Ιωάννη, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Οι ανωτέρω οφείλουν να γνωστοποιήσουν στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους στις θέσεις ευθύνης που τοποθετούνται με την παρούσα απόφαση.

Δείτε την Απόφαση σε μορφή pdf στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Κεραμέως-Αξιολόγηση: Πότε ξεκινάει-πως θα γίνει-κριτήρια-portfolio-“Oποιος αξιολογεί, αξιολογείται”
Υλη πανελλαδικών ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ για το σχολικό έτος 2020-21 | ΦΕΚ
Υπουργείο Παιδείας-Ερωτήσεις και Απαντήσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ-ασφάλεια Πανεπιστημίων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση