Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας ο κος Δ. Ντανάς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων-Τοποθετήθηκε ο κος Δημήτριος Ντανάς με Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως.

Με την Απόφαση υπ. αρ. πρωτ. 64157/Γ2/30–5-2022 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως τοποθετείται ο κος Δημήτριος Ντανάς του Φωτίου, μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης με βαθμό Α΄ στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία.

Ο προαναφερόμενος υπάλληλος αποσπάται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) ως ισχύει.

Ο ανωτέρω υπάλληλος είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (περ. ι) του ν. 3213/2003 (Α’ 309), ως ισχύει.

Η αρχική δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υπάλληλο μέσα σε 90 (ενενήντα) ημέρες από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητάς του (ήτοι με την ανάληψη καθηκόντων).

Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Η ετήσια δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης αποτελεί ποινικό αδίκημα, κατά το άρθρο 6 του ν.3213/2003.

Σύμφωνα με την Απόφαση ο ανωτέρω υπάλληλος καλείται να αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης στην οποία τοποθετείται με την παρούσα απόφαση γνωστοποιώντας την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου και στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ για τη διενέργεια των αποσπάσεων ζητά το Υπουργείο Παιδείας 

ΚΕΑΤ: Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων σε θέματα ατόμων με οπτική αναπηρία

Κεραμέως-σχολικός εκφοβισμός: Περισσότεροι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία 

Νέο σύστημα διορισμών-Βουλή: Ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας να διασαφηνίσει εάν σκοπεύει να αλλάξει το σύστημα 

Αιτήσεις Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 2022: Μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2019-Σύνολο 80.160 από 42.095 

Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικούς 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση