Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη για εκπαιδευτικούς πτυχίων Φιλοσοφικής-Πληροφορικής-Κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη για εκπαιδευτικούς πτυχίων Φιλοσοφικής-Πληροφορικής-Κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών στο ΚΕΚ Ρέντη για το Πρόγραμμα Child Guarantee του ΟΑΕΔ και της UNICEF “Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές”-Αιτήσεις έως την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021.

Προκήρυξη για εκπαιδευτικούς

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Ρέντη, για την υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικά 60 νέων και εφήβων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιούν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, με τίτλο:

“Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές”, διάρκειας 250 ωρών το καθένα.

Ο Οργανισμός

προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

έως την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021,

MONO με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ στο ΚΕΚ Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα τηλ. 2103413687, 2103455416), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων (Ελληνικά ως Δεύτερη Γλώσσα, Επαγγελματικά Αγγλικά, Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων, Ανάπτυξη Κοινωνικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων για το επάγγελμα του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή).

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:
α) Τους παρακάτω τίτλους σπουδών:

Πτυχίο AEI (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης), των τομέων:

 1. Φιλοσοφικής
 2. Πληροφορικής
 3. Κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών

Οι τρεις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να έχουν γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον C1 γλωσσομάθειας (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ)

 1. Αγγλικής Φιλολογίας
β) Επαγγελματική εμπειρία

σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άτομα σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, τουλάχιστον ενός (1) έτους ή διδακτική εμπειρία 50 ωρών σε θεματικές που σχετίζονται με ζητήματα γλωσσικής, εθνοτικής, πολιτισμικής διαφορετικότητας, διαπολιτισμικής συνύπαρξης και της διάστασης του φύλου, για τους κατόχους πτυχίου κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και διδακτική εμπειρία 100 ωρών για τους λοιπούς .

Τα προαπαιτούμενα κριτήρια

απαιτούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και ο υποψήφιος / η υποψήφια που δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από τη διαδικασία εξέτασης της αίτησής του.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

έχουν όλοι οι εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

υποβάλλονται στο ΚΕΚ Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα τηλ 210 3413687, 210 3455416) από την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 έως την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 MONO με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

________________

Τα Προγράμματα
Υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,

συνολικά 60 νέων και εφήβων (4 τμήματα των 15 ατόμων/τμήμα), ηλικίας 16 έως 24 ετών, με μεταναστευτικό / προ-σφυγικό υπόβαθρο και οι οποίοι κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, με τίτλο: “Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές”, διάρκειας 250 ωρών το καθένα.

Στόχος των προγραμμάτων

είναι η αναβάθμιση των κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων τους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιούν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 1. Διδασκαλία Ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα (125 ώρες)
 2. Διδασκαλία Επαγγελματικών Αγγλικών (25 ώρες)
 3. Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (20 ώρες)
 4. Ανάπτυξη Κοινωνικών  και   Επαγγελματικών   Δεξιοτήτων   για    το    επάγγελμα    του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή (80 ώρες)
 Η ενότητα 4 θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω μαθήματα:
 • Εισαγωγή στο Επάγγελμα του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή
 • Ορολογία Επαγγέλματος και Θεσμών
 • Εξοικείωση με τη δημόσια διοίκηση και τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών
 • Σύγχρονα Ζητήματα διαμεσολάβησης, δεοντολογίας, και τεχνικές διαπραγμάτευσης
 • Θεωρία και πρακτική της επικοινωνίας και της διαχείρισης συγκρούσεων
 • Ζητήματα διαφορετικότητας και δικαιωμάτων
 • Προσεγγίσεις για το φύλο και τα έμφυλα στερεότυπα
 • Αρχές Ασφαλούς Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας
Δείτε την Προκήρυξη ΚΕΚ Ρέντη

 

Δείτε την αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Δείτε επίσης

Οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2021: Ανάλυση με συγκεντρωτικούς πίνακες ανά ειδικότητα και περιοχή
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών-Εργαστήρια δεξιοτήτων: Μονίμων κι αναπληρωτών-Αιτήσεις
Διημερίδα ΙΕΠ-Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια: Σύνδεσμοι παρακολούθησης στο youtube
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση