Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη 16 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη 16 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Προκήρυξη 16 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Σχολών και τους Πτυχιούχους ΑΕΙ Τμημάτων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017, άρθρο 38 παρ. 1-3, να υποβάλλουν αίτηση από 27/01/2021 έως και 10/02/2021.

Για την απόκτηση του τίτλου Διδάκτορα Μηχανικού ΕΜΠ (για διπλωματούχους μηχανικούς Σχολών του ΕΜΠ ή ισότιμων Πολυτεχνικών Τμημάτων) ή Διδάκτορα του ΕΜΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Τμημάτων που δεν έχουν την ειδικότητα του Μηχανικού) απαιτούνται: (α)Παρακολούθηση Προδιδακτορικών μαθημάτων και (β) Εκπόνηση πρωτότυπου διδακτορικού ερευνητικού έργου υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος των διδακτορικών σπουδών είναι 3 έτη.

Αίτηση και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο elkar@central.ntua.gr εντός της ανωτέρω προθεσμίας (έως τις 10 Φεβρουαρίου 2021) με την αποστολή ενός αρχείου σε μορφή pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020.pdf και θα συμπεριλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά τα παρακάτω:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

3. Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου

4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς)

6. Απλή φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

7. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής

Οι συστατικές επιστολές (2) πρέπει να κατατεθούν είτε στη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών σε κλειστό φάκελο (εντός των ανωτέρω ημερομηνιών) είτε να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από τον συντάξαντα αυτές στο elkar@central.ntua.gr

Προκηρυσσόμενες θέσεις

Τομέας Χημικών Επιστημών

 • Πράσινη Χημεία και Μηχανική (1 θέση)
 • Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία (2 θέσεις)

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

 • Ανάπτυξη τεχνολογιών μηχανικής μάθησης για τη μελέτη και το σχεδιασμό νέων χημικών προϊόντων (1 θέση)
 • Μηχανική φυσικών διεργασιών (3 θέσεις)
 • Ανάπτυξη υβριδικών μεθόδων (εξισώσεων/ δεδομένων) ανάλυσης και πρόβλεψης βιομηχανικής κλίμακας διεργασιών χημικής απόθεσης από ατμό (1 θέση)
 • Παραγωγή πολυουρεθανών βιολογικής προέλευσης με συμβατικές μεθόδους θέρμανσης και μικροκύματα (1 θέση)

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

 • Υπολογιστική επιστήμη και μηχανική των υλικών (1 θέση)
 • Υπολογιστική επιστήμη των υλικών (1 θέση)

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

 • Μηχανική βιοδιεργασιών (1 θέση)
 • Σύνθετα υλικά (1 θέση)
 • Υγρά καύσιμα (2 θέσεις)
 • Τεχνολογία Υγρών καυσίμων (1 θέση)
Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γραμματείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Ελένη Καραμέτου,

 • τηλ. 2107721502,
 • e- mail: elkar@central.ntua.gr .

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη 26 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες σε Ελλάδα και εξωτερικό
Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου στα ναυτιλιακά: Από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση