Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη 26 θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη 26 θέσεων ΔΕΠ: Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Προκήρυξη 26 θέσεων ΔΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ τ.Γ. με αριθ. 971/26.06.2020, 980/26.06.2020, 962/26.06.2020, 1018/01.07.2020, 1038/03.07.2020 και 1012/30.06.2020, προκηρύσσονται είκοσι έξι (26) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Εξυπηρέτησης Κοινού (Χρηστικότητα, Προσβασιμότητα)».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17247

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Αειφορίας, Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17248

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση και Μαθησιακές Διεργασίες».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17249

Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Παραστατικές Τέχνες (Καταγραφή και Επεξεργασία Κίνησης, Ψηφιακή Αναπαραγωγή Παράστασης, Διαδραστικές Σκηνοθεσίες».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17250

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σκηνοθεσία, Υποκριτική και Επιτέλεση: Καλλιτεχνική Έρευνα και Πράξη».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17251

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χώρος, Σκηνογραφία και Επιτέλεση: Ιστορία, Καλλιτεχνική Πράξη και Κοινωνικές Εφαρμογές».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17252

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εικαστική Επιτέλεση, Εγκατάσταση και Ψηφιακές Τέχνες: Καλλιτεχνική Έρευνα και Πράξη».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17253

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χορός: Τεχνικές και Χορογραφικές Πρακτικές και Πολυμέσα».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17254

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Εμψύχωση Χαρακτήρων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17255

Τμήμα Λογοθεραπείας

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας σε Παιδιά».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17268

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Λογοθεραπεία με έμφαση στην Αξιολόγηση ή/ και την Παρέμβαση».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17269

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ωτορινολαρυγγολογία: Διαταραχές Ακοής-Ακοολογία».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17270

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17258

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17259

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Λειτουργική Ανατομική».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17260

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Φυσικοθεραπεία με έμφαση στον παιδιατρικό και εφηβικό πληθυσμό».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17261

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Κινησιολογία».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17262

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπεία- Φυσική Αποκατάσταση».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17263

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Λογισμικό Εξατομίκευσης με έμφαση στις Επιχειρησιακές Διαδικασίες και στο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17265

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Λογισμικό Ευφυών Συστημάτων με έμφαση σε Ευφυή Συστήματα Υψηλής Απόδοσης».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17267

Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Διαιτολογία με έμφαση στο Μεταβολισμό Μακροθρεπτικών Συστατικών».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17272

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Διαιτολογία με έμφαση στα λειτουργικά τρόφιμα».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17273

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία της Άσκησης, Αποκατάσταση και Ποιότητα Ζωής».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17274

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Δομική Βιοχημεία και Ενόργανη Χημική Ανάλυση Βιομορίων».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17275

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διατροφή, Τοξικοί Παράγοντες και Μεταβολικά Νοσήματα».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17276

Τμήμα Νοσηλευτικής

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδολογία της Έρευνας- Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP17271

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, καθώς και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου: Πρόσληψη διδασκόντων
Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μία κενή θέση ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε ακόμη

Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ: Πρόσκληση σε νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΠΘ για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας» 
Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας: Από το ΠΑΔΑ 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση