“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη 2Κ/2019: 46.587 αιτήσεις για 949 θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη 2Κ/2019: 46.587 αιτήσεις για 949 θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ. 680.125 το πλήθος των προτιμήσεων.

Προκήρυξη 2Κ/2019: 46.587 αιτήσεις για 949 θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας

Αθήνα, 13 Μαϊου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019, 8/3-4-2019 & 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εννιακοσίων σαράντα εννέα (949) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν  46.587 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 8.428 αιτήσεις για την κάλυψη 110 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 15.918 αιτήσεις για την κάλυψη 458 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 22.241 αιτήσεις για την κάλυψη 381 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 680.125 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

Δείτε επίσης:

Προκήρυξη 3ΕΑ-2019: Χρηστικός οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης – Επισήμανση προβλημάτων – (Ανανεώνεται)

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

180

ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ

351

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

55

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3.165

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

338

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

86

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

157

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

788

ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

237

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2.236

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3.352

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ)

558

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ

1.595

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

9.004

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

48.789

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4.258

ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ)

196

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1.448

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

12.929

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

96.729

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

121

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

533

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

68.878

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

736

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

4.165

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

14.328

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

4.371

ΤΕ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

150

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

265

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1.637

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

628

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

103

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

20

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

476

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ

129

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

55.176

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1.432

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18.737

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

722

ΤΕ ΜΑΙΩΝ

310

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

152

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

395

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ

47

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

38.531

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

806

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

703

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

2.914

ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2.058

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

255

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ

46

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)

55

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

188

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

1.122

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

73.432

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7.518

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

985

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1.104

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

62

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

32

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

14.510

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

203

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2.983

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

5.354

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

610

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ

1.495

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΟΔΗΓΩΝ

247

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

134.352

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

482

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

1.112

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1.185

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

18.476

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

9.101

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

242

Δείτε:

3ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ: Υποστηρικτικό υλικό για τη συμπλήρωση της αίτησης

Πρόσκληση για αιτήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ: Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και η Αίτηση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση