Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη 9 θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη 9 θέσεων καθηγητών: Αναφορικά με τις ακόλουθες σχολές: Φιλοσοφικής, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών-Τεχνολογικών Επιστημών και Ιατρικής.

Προκήρυξη 9 θέσεων καθηγητών

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Φιλοσοφική Σχολή

Α) Τμήμα Φιλολογίας (τηλ. 28310-77301)

1. Αριθμός προκήρυξης: 144/9-1-2020 ΦΕΚ 375/7-4-2020, τ. Γ’ ,
ΑΔΑ: ΩΙΨΤ469Β7Γ-ΙΔ7, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 15432
Τομέας Κλασικών Σπουδών
Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Φιλολογία».

2. Αριθμός προκήρυξης: 14460/13-12-2019, ΦΕΚ 375/7-4-2020, τ. Γ’ ,
ΑΔΑ: Ψ29Λ469Β7Γ-1ΑΕ, κωδικοί ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 15436 (Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας)

APP 15437 (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Τομέας Γλωσσολογίας
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία – Υπολογιστική Γλωσσολογία».

Β) Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (τηλ. 28310-77211, 77215)

Αριθμός προκήρυξης: 16285/16-12-2019, ΦΕΚ 375/7-4-2020, τ. Γ’,
ΑΔΑ: ΨΗΩΝ469Β7Γ-ΙΣ3, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 15442

Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Πολιτισμού».

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνιολογίας (τηλ: 28310 77 468)

Αριθμός προκήρυξης: 16025/16-12-2019, ΦΕΚ 375/7-4-2020, τ. Γ’ ,
ΑΔΑ: 6Λ0Ν469Β7Γ-Μ7Ψ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 15438
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Φύλου».

Τμήμα Ψυχολογίας (τηλ: 28310 77579, 77577, 77543)

Αριθμός προκήρυξης: 16748/19-12-2019, ΦΕΚ 375/7-4-2020, τ. Γ’ ,
ΑΔΑ: 6ΖΟΡ469Β7Γ-ΤΣ7, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 15445
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία».

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης (τηλ: 28310 77450, 77451)

Αριθμός προκήρυξης: 16820/19-12-2019, ΦΕΚ 375/7-4-2020, τ. Γ’ ,
ΑΔΑ: ΩΔΗΜ469Β7Γ-97Α, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 15447
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κράτος, Εθνοτικές Ομάδες και Τοπικότητα».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 10 Ιουνίου 2020. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη. 

Προκήρυξη 9 θέσεων καθηγητών

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει επίσης την πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ως εξής:

Τμήμα Χημείας, Τηλ. 2810- 545131

e-mail: pantelidaki@chemistry.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 17114/30-12-2019
Φ.Ε.Κ. 375/07-04-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7Ν8Ω469Β7Γ-ΧΘ5ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15488

Τομέας Ανόργανης Χημείας
Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

Ιατρική Σχολή, Τηλ. 2810-394762

email: medsec@med.uoc.gr

2. Αριθμός προκήρυξης: 17124/30-12-2019
Φ.Ε.Κ. 375/07-04-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ:6ΞΤΝ469Β7Γ-Δ3Ρ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15492
Τομέας Ακτινολογίας
Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική».

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Τηλ. 2810-393507

e-mail: csd@csd.uoc.gr

3. Αριθμός προκήρυξης: 17125/30-12-2019
Φ.Ε.Κ. 375/07-04-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω06Ο469Β7Γ-ΛΕΡ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15494

Τομέας Θεωρίας Υπολογιστών και Υπολογισμών
Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Παράλληλου και Κατανεμημένου Υπολογισμού».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15 Ιουνίου 2020. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ».

Μπορείτε να βρείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη.

Δείτε επίσης

7 Υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσληψη διδασκόντων από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση