“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Διεθνούς Πανεπιστημίου, από τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

H Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μετά από απόφαση της υπ’ αρ. 15/13-03-2019 Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, προκηρύσσει της παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Δύο (2) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΙΔΟΧ).
Το πλήρες κείμενο των προκηρύξεων είναι αναρτημένο στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αλλά και στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στον τομέα «Administration»/ «Vacancies»(https://www.ihu.edu.gr/index.php/vacancies.html).
Μία (1) θέση για το γνωστικό αντικείμενο:«Μάρκετινγκ και Τουρισμός»(ΑΔΑ: 91ΒΦ46ΨΖ3Π-Ξ2Η) και
μία (1) θέση για το γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα»(ΑΔΑ:6ΑΓ246ΨΖ3Π-840).
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι και την Τετάρτη 25/4/2019 την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά τασχετικά έντυπα), καθώς επίσης και όλα τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τη Γραμματεία της Σχολής(τηλ.: 2310807526, email: infoseba@ihu.edu.gr) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται στην Γραμματεία της Σχολής είτε αυτοπροσώπως είτε με courier στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία ΣχολήςΟικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, Κτίριο Α ́ ΔΙΠΑΕ, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης –Μουδανιών, Τ.Κ. 57001.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση