Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών από έσοδα κληροδοτημάτων του ΥΠΟΙΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση έως και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020.

Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ).

Σε ποιους απευθύνεται

Στο διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν φοιτητές, που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των σπουδών Α΄ κύκλου κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2019-2020) σε Τμήματα ή Σχολές των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Απριλίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ηλεκτρονική αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης έως και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι, την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανήλικου. Η διαδικασία υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζεται στην ολοκληρωμένη προκήρυξη.

Κληροδοτήματα

1. Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη – 10 υποτροφίες – 200 ευρώ το μήνα

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή από την Πελοπόννησο.

Προτιμώνται φοιτητές των Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

2. Κληροδότημα Νικ. Κρήτσκη – 10 υποτροφίες – 200 ευρώ το μήνα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι.

Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δέκα (10) και κατανέμονται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ως εξής:

  • Τέσσερις (4) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου.
  • Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από τις Σπέτσες.
  • Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Ύδρα.
  • Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο.

3. Κληροδότημα Πέτρου Χρυσοχόου – 1 υποτροφία – 200 ευρώ το μήνα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από τους νομούς Φλώρινας ή Καβάλας.

4. Κληροδότημα Επαμ. Πραγγαστή – 1 υποτροφία – 250 ευρώ το μήνα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., που κατάγονται από το Λεβίδι Αρκαδίας.

5. Κληροδότημα Kων. Βέλλιου – 6 υποτροφίες – 300 ευρώ το μήνα

Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι οικονομικά αδύνατοι και οι συνολικά έξι (6) υποτροφίες θα χορηγηθούν με δύο διαγωνισμούς.

Μία (1) θέση για καταγόμενους από Βλάστη Κοζάνης και μία (1) για καταγόμενους από Νέα Πέλλα Αταλάντης.

Πλήρωση των υπόλοιπων τεσσάρων (4) θέσεων πλέον των κενών που θα προκύψουν από τον 1ο διαγωνισμό για τις ανωτέρω δύο θέσεις, με τον δεύτερο διαγωνισμό για καταγόμενους από την Μακεδονία, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης.

6. Κληροδότημα Αγ. Ζάχου – 2 υποτροφίες – 180 ευρώ το μήνα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φοιτήτριες Θεολογικών Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων και ελλείψει τοιούτων της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών των ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή κατά σειρά προτίμησης από τον Βόλο ή το Πήλιο, ελλείψει τοιούτων από τη Δυτική Μακεδονία προτιμώμενων των καταγόμενων από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά και ελλείψει τοιούτων από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα.

7. Κληροδότημα Αφών Ζωσιμά – 8 υποτροφίες – 150 ευρώ για μαθητές και 200 ευρώ για φοιτητές

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:

– μαθητές ή μαθήτριες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών ή τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας με βαθμό απολυτηρίου Γ΄ τάξης Γυμνασίου ή, εάν πρόκειται για μαθητές της Β’ ή Γ’ Λυκείου, με βαθμό αποδεικτικού σπουδών της κατώτερης τάξης άριστα ή πολύ καλά.

– φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ήπειρο, με βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά.

Δύο (2) υποτροφίες σε μαθητές ή μαθήτριες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών ή τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας.

Έξι (6) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ήπειρο.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για περαιτέρω πληροφορίες.

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα SYLFF: Χορήγηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών υποτροφιών στις κοινωνικές επιστήμες

Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων | Η κατανομή 

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις: Αποτελέσματα εισαγωγής και διαδικασία εγγραφών στην Τριτοβάθμια

Χορήγηση κωδικών πρωτοετών φοιτητών-Δυνατότητα εγγραφής όσων για σοβαρούς λόγους δεν προέβησαν σ αυτή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση