Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη δύο θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη δύο θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 5 Μαρτίου 2022, ημέρα Σάββατο.

Προκήρυξη δύο θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ τ.Γ΄. με αριθ. 2647/02.11.2021 και στο ΦΕΚ τ. Γ’ με αριθ. 2614/27.10.2021 προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

(Δ/νση: Θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής Τ.Κ. 22131 Τρίπολη, Πληρ: κ. Γιαννακοπούλου τηλ. 2710-230128)

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση και Καινοτομία».

Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 25395

Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

(Δ/νση: Βας.Κων/νου 21 & Τερζάκη, 21100, Ναύπλιο,  Πληροφορίες: κα. Κυριακοπούλου, τηλ. 27520-96129)

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη διαδραστικής αφήγησης και διαδραστικού σεναρίου στη δημιουργία ψηφιακών καλλιτεχνικών έργων: βιντεοπαιχνίδια ή μορφές πειραματικής τέχνης».

Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP25396

Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (σε πρώτο στάδιο):

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή (πλήρες κείμενο) και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 5 Μαρτίου 2022, ημέρα Σάββατο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Τμήμα Πληροφορικής ΟΠΑ: Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου και διδάσκοντα
Πρόσληψη διδάσκοντα για το μάθημα Γερμανικής Γλώσσας στο Τμήμα ΔΕΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Θέσεις καθηγητών σε τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 
Μία θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Τέσσερις θέσεις καθηγητών σε ισάριθμα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση