Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών: Η μία θέση αφορά το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και η άλλη το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020. 

Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εξέδωσε ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου. Στο αριθ. 2209/20.11.2019 ΦΕΚ, τεύχος Γ, δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις για την πλήρωση δύο (2) μελών ΔΕΠ για τις ανάγκες τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και συγκεκριμένα:

Σχολή Επιστημών Αγωγής – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική».

ΑΔΑ: ΨΚΞΟ46ΨΖΥ1-ΙΤ9

Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 13578

Σχολή Επιστημών Υγείας – Τμήμα Ιατρικής

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Χειρουργική – Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου».

ΑΔΑ: 6ΜΩΝ46ΨΖΥ1-0ΝΔ

Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 13576

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

  1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  2. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κατατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ για περισσότερες πληροφορίες.

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», μέχρι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020.

Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των εν λόγω Τμημάτων.

Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Νέα Χηλή, T.K: 68131, Αλεξανδρούπολη.

Τηλ.: 2551030112 – 2551030024

Για το Τμήμα Ιατρικής: Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6ο Χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, T.K:  68100, Αλεξανδρούπολη.

Τηλ.: 2551030928

Μπορείτε να δείτε εδώ την Προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

__________________

Δείτε επίσης

Πρόσληψη διδασκόντων σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών 
Προκήρυξη εκπαιδευτικών: Προσλήψεις για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού

Δείτε ακόμη

25 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ: «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης»
Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων: Αιτήσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

__________________

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παιδαγωγική, νέες Τεχνολογίες και Βιοϊατρική σε ένα μεταπτυχιακό
Δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στη Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση