Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη δώδεκα θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη δώδεκα θέσεων καθηγητών: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 25 Αυγούστου 2021.

Προκήρυξη δώδεκα θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Μελών ΔΕΠ:

Α) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Γεωγραφίας

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γεωγραφίας».

ΦΕΚ 1380/18.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΞΕΠ469Β7Λ-ΓΛΥ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22272

Πληρ.: κα Α. Μυλοπτέρη Τηλ.: 2251036426, Fax: 2251036409, email: Secr-geo@aegean.gr

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικοακουστικές τέχνες και δημιουργικές βιομηχανίες» (Audiovisual arts and creative industries).

ΦΕΚ 1348/14.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΜΦΟ469Β7Λ-ΡΞΔ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22265

Πληρ.: κ. Φ. Καϊτατζης, τηλ.: 2251036608, Fax: 2251036609, email: secr@ct.aegean.gr

Τμήμα Κοινωνιολογίας

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Διακινδύνευσης και της Αβεβαιότητας».

ΦΕΚ 1379/18.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ψ6ΟΣ469Β7Λ-Ε10 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22266

Πληρ.: κ. Ε. Μπουλμπούλης, τηλ.: 2251036525, Fax: 2251036509, email: sociology@soc.aegean.gr

Β) Σχολή Περιβάλλοντος

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία με έμφαση στη Μικροβιολογία με χρήση Μοριακών Μεθόδων».

ΦΕΚ 1379/18.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 617Χ469Β7Λ-14Σ – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22267

Πληρ.: κα. Κουτρέλλη, τηλ.: 2251036804, Fax: 2251036809, email: secr-marine@aegean.gr

Γ) Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Μάρκετινγκ».

ΦΕΚ 1380/18.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ω2ΡΚ469Β7Λ-ΔΝ3 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22273

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»

ΦΕΚ 1380/18.06.2021 τ. Γ΄΄

ΑΔΑ: ΩΤ4Θ469Β7Λ-Χ0Σ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22276

Πληρ.: κα K. Καραμούζου Τηλ.: 2271035102, Fax: 2271035199, email: TMS_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Δ) Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις».

ΦΕΚ 1380/18.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 67ΛΗ469Β7Λ-Φ7Ν Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22275

Πληρ.: κα Α. Βαρσαμή, τηλ.: 2273082100, Fax: 2273082007, email: dmath@math.aegean.gr

Ε) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικός Αποκλεισμός: Εκπαιδευτικές, Θεσμικές και Έμφυλες Διαστάσεις».

ΦΕΚ 1379/18.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΨΕΩ3469Β7Λ-295 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22271

Πληρ.: κα Μ. Κωνσταντίνου, τηλ.: 2241099110, Fax: 2241099109, email: TEPAES_Gramm@aegean.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Εκπαίδευση και Διδακτική των Μαθηματικών».

ΦΕΚ 1315/10.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΛΧΗ469Β7Λ-ΞΘΔ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22264

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
  «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την Αειφορία».

ΦΕΚ 1380/18.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΨΟΑΥ469Β7Λ-538 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22274

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Έρευνα».

ΦΕΚ 1379/18.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6550469Β7Λ-Ω64 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22268

 • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο«Εκπαιδευτική Ψυχολογία».

ΦΕΚ 1379/18.06.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 63ΨΠ469Β7Λ-ΜΛ1 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22269

Πληρ.: κα Χ. Ζουμπά Τηλ.: 22410 99210, Fax: 22410 99209, email: PDE_Gramm@aegean.gr

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 25 Αυγούστου 2021.

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων σε τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επτά θέσεις μελών ΔΕΠ σε επτά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση