Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2020-21: Αιτήσεις έως 24.07.2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2020-21: Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 16.07.2020 έως 24.07.2020.

Προκήρυξη εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Αρχίζει στις 16/07/2020 και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 24/07/2020, ώρα 23:59, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.gov.gr για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σχολικού έτους 2020 – 2021.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:210-9989721, 701, 677, 666.

Προκηρύσσονται κλάδοι, ειδικότητες και πτυχία, σύμφωνα με τις ανάγκες,των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των ειδικοτήτων που λειτουργούν στις ΕΠΑ.Σ.Μαθητείας ΟΑΕΔ και των αναθέσεων μαθημάτων, όπως αυτές έχουν ορισθεί.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:

1. Ενοποιημένοι κλάδοι:

Υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία που εντάσσονται σε ενοποιημένο κλάδο: π.χ. Στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι με πτυχία Οικονομολόγων, Λογιστών κ.λ.π.

Στον ενοποιημένο κλάδο ΤΕ02.02-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία Μηχανολόγου, Θερμοϋδραυλικού, Συγκολλητή κ.λ.π.

2. Ενοποιημένες Ειδικότητες:

Υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία τα οποία εντάσσονται σε ενοποιημένη ειδικότητα π.χ. για την ειδικότητα ΠΕ87.01-ΙΑΤΡΙΚΗΣ, υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι με πτυχία Ιατρών, Φαρμακοποιών και Οδοντιάτρων.

3. Πτυχία:

Προκηρύσσεται πτυχίο το οποίο εντάσσεται σε συγκεκριμένη ειδικότητα π.χ.ΠΕ87.01 Φαρμακοποιοί και υποβάλλουν αίτηση μόνο όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχίο Φαρμακοποιού ή ΤΕ02.02 Θερμοϋδραυλικών και υποβάλλουν αίτηση μόνο όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχίο Θερμοϋδραυλικού.

Η Αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.gov.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή gov.gr→ Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαί-δευσης→ Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Οι υποψήφιοι για το σχ. έτος 2020-2021 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, ανά κλάδο, μία μόνο αίτηση.

Στην αίτησή τους δύνανται να δηλώσουν είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής και μία μόνο ΕΠΑ.Σ Μαθητείας από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Χίου, Λέσβου, Ρόδου, είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έως και δύο (2) Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περ/κής Δ/νσης του Ο.Α.Ε.Δ.

Στην αίτηση δηλώνεται υποχρεωτικά σειρά προτίμησης των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας στις οποίες επιθυμεί έκαστος να προσληφθεί (τούτο δεναποτελεί δέσμευση για την Υπηρεσία).

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 24807/Δ1/8171(ΦΕΚ 2703/Β ́/02-07-2020) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.

Δείτε την Προκήρυξη πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2020
Για περισσότερες λεπτομέρειες και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πατήστε εδώ

Δείτε σχετικά

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ | ΦΕΚ

Δείτε επίσης

Voucher βρεφονηπιακών σταθμών και στις εργαζόμενες μητέρες στο Δημόσιο
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατασκηνώσεις στο Ζούμπερι | Ανακοίνωση ΔΟΕ
Παιδικοί σταθμοί-ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ μεΑ 2020-21: Αιτήσεις ηλεκτρονικά από 17.07 έως 05.08.2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση