Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη έξι θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη έξι θέσεων καθηγητών: Για τις σχολές: Επιστημών Αγωγής, Κοινωνικών Επιστημών και τη Φιλοσοφική σχολή. Υποψηφιότητες και δικαιολογητικά μέχρι τις 26 Απριλίου 2020.

Προκήρυξη έξι θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Θεατρολογίας και Μουσικολογίας

Αριθμός Προκήρυξης: 13365/25-10-2019, ΦΕΚ 48/27-01-2020 τ. Γ’
ΑΔΑ: 6Ε00469Β7Γ – 5ΣΧ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14912

  • Μία θέση (1) Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Θεάτρου 19ος 20ός αιώνας».
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Αριθμός Προκήρυξης: 12948/Β/25-10-2019, ΦΕΚ 48/27-01-2020 τ. Γ’
ΑΔΑ: ΨΗΗΑ469Β7Γ – ΙΓ9, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14906

  • Μία θέση (1) Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία».

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αριθμός Προκήρυξης: 13584/29-10-2019, ΦΕΚ 48/27-01-2020 τ. Γ’
ΑΔΑ: ΩΟ20469Β7Γ – ΙΚΤ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14909

  • Μία θέση (1) Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογικές Διαστάσεις της Διγλωσσίας και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας».
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Αριθμός Προκήρυξης: 13815/30-10-2019, ΦΕΚ 48/27-01-2020 τ. Γ’
ΑΔΑ: ΨΡ5Ξ469Β7Γ – Ε4Ζ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14910

  • Μία θέση (1) Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού της προσχολικής ηλικίας».

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Αριθμός Προκήρυξης: 13889/30-10-2019, ΦΕΚ 48/27-01-2020 τ. Γ’
ΑΔΑ: 67ΦΕ469Β7Γ – 4ΜΥ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14908

  • Μία θέση (1) Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές μέθοδοι την Κοινωνιολογίας και Κοινωνική Δημογραφία».
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Αριθμός Προκήρυξης: 14622/12-11-2019, ΦΕΚ 48/27-01-2020 τ. Γ’
ΑΔΑ: 6ΥΘΛ469Β7Γ – 17Θ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14911

  • Μία θέση (1) Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική: Μεσόγειος».

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 26 Απριλίου 2020.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη τη προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Νέες θέσεις διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσλήψεις Φορέων Υγείας: Κοιν. Λειτ, Ψυχολόγοι, Λογοθ/τες, Εργοθ/τες, Φυσικοθ/τες, Νοσηλευτές, ΕΒΠ, κ.α Π

Θέσεις εργασίας ΕΚΕΨΥΕ: Ψυχολόγων, Κοιν. Λειτουργών, Νοσηλευτών, Ιατρών, Διοικ. Προσωπικού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση