Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη εννέα θέσεων καθηγητών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη εννέα θέσεων καθηγητών: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 9η Ιουλίου 2021.

Προκήρυξη εννέα θέσεων καθηγητών

Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1037/7.5.2021 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε Προκήρυξη εννέα (9) κενών θέσεων Καθηγητών ως εξής:

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας «Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος»

Αριθμ.Προκήρυξης 9424/9.3.2021

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτομηχανική, Παράκτια και Λιμενικά Έργα».

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας «Ηλεκτρικής Ισχύος»

Αριθμ.Προκήρυξης 3422/1.2.2021

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση Δυναμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Τομέας «Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής»

Αριθμ.Προκήρυξης 3426/1.2.2021

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αυτόματος Έλεγχος και Δικτυακά Δυναμικά Συστήματα».

Τομέας «Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών»

Αριθμ.Προκήρυξης 3424/1.2.2021

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Υλικού Ψηφιακών Συστημάτων».

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τομέας «Φυσικής»

Αριθμ.Προκήρυξης 5726/18.2.2021

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων».

Τομέας «Μηχανικής»

Αριθμ.Προκήρυξης 5728/18.2.2021

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Αντοχή των Υλικών».

Αριθμ.Προκήρυξης 5724/18.2.2021

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Σώματος».

Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τομέας «Χημικών Επιστημών»

Αριθμ.Προκήρυξης 2771/26.1.2021

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική».

Τομέας «Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών»

Αριθμ.Προκήρυξης 2779/26.1.2021

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Επιστήμη και Μηχανική των Δομικών Υλικών με έμφαση στις Μη Καταστρεπτικές Μεθόδους στην κλίμακα των Κατασκευών και Υποδομών».

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 9η Ιουλίου 2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (ΦΕΚ 2657/30.6.2020 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα:

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών : 210 – 772 3451

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών : 210 – 772 3997

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών : 210 – 772 2023

Σχολή Χημικών Μηχανικών : 210 – 772 1128

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης
Πέντε υποτροφίες σε διπλωματούχους του ΕΜΠ για σπουδές στο εξωτερικό: Από το Ίδρυμα Ευγενίδου
Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Δείτε ακόμη
Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Προκήρυξη πέντε θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Προκήρυξη δύο θέσεων Επίκουρων Καθηγητών από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση από τη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση