Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη εννέα θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη εννέα θέσεων μελών ΔΕΠ: Με καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής υποψηφιοτήτων την 30ή Ιουνίου και την 11η Ιουλίου 2020.

Προκήρυξη εννέα θέσεων μελών ΔΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 592/τ.Γ’/6-5-2020 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ, ως εξής:

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

– Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονομική» (ΑΔΑ: 6ΝΝ1469Β7Τ-ΘΒΣ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 15898

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

– Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» (ΑΔΑ: ΨΠΞ8469Β7Τ-ΓΡΠ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 15914

Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλογισμός» (ΑΔΑ: ΩΔΔΡ469Β7Τ-902)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 15913

Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (ΑΔΑ: ΩΚΖΖ469Β7Τ-Π07)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 15912

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού και Διακίνηση Βιομηχανικών Προϊόντων» (ΑΔΑ: ΨΠΤΑ469Β7Τ-Ρ20)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 15911

Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνοοικονομική Ενεργειακών Συστημάτων με Εφαρμογές στην Ενεργειακή και Κλιματική Πολιτική» (ΑΔΑ: ΩΗΝ6469Β7Τ-ΑΞΤ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 15920

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Αποδοτικότητα Πλοίου» (ΑΔΑ: ΨΠΕΠ469Β7Τ-559)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 15931

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τμήμα Πληροφορικής

Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Ενσωματωμένων Συστημάτων με Έμφαση στο Υλικό»
ΑΔΑ: ΨΛΞ8469Β7Τ-ΣΚΡ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 15903

Προθεσμία

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ .

Επιπλέον

Περαιτέρω, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 454/τ.Γ’/16-4-2020 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ, ως εξής:

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογικές Θεωρίες Μάθησης και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» (ΑΔΑ: Ψ698469Β7Τ-ΨΙΦ)

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 15741

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη συγκεκριμένη θέση λήγει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (210-4142300), Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (210-4142005), Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (210-4142316, 210-4142164), Ναυτιλιακών Σπουδών (210- 4142074), Πληροφορικής (210-4142097) και Ψηφιακών Συστημάτων (210-4142752).

Δείτε επίσης

Προκήρυξη 9 θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

7 Υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση