Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη έντεκα θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη έντεκα θέσεων μελών ΔΕΠ: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Προκήρυξη έντεκα θέσεων μελών ΔΕΠ

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ως εξής:

Ιατρική Σχολή

1. Αριθμός προκήρυξης: 7563/7-5-2021
Φ.Ε.Κ. 1447/30-06-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω1ΟΛ469Β7Γ-ΠΞΖ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP22727
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

– Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία-Νευροφυσιολογία».

2. Αριθμός προκήρυξης: 7562/7-5-2021
Φ.Ε.Κ. 1447/30-06-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΠΑ1469Β7Γ-ΛΗΠ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP22728
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

– Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία».

3. Αριθμός προκήρυξης: 7561/7-5-2021
Φ.Ε.Κ. 1447/30-06-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω0ΧΔ469Β7Γ-Ι72
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» / Αναπλ. Καθηγητή: APP22729
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» / Επίκ. Καθηγητή: APP22731
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

– Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».

4. Αριθμός προκήρυξης: 7730/18-5-2021
Φ.Ε.Κ. 1491/6-7-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΗΘΦ469Β7Γ-ΧΓΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP22736
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

– Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ιολογία – Βιολογία Εξωκυττάριου χώρου».

Τμήμα Χημείας

5. Αριθμός προκήρυξης: 5959/12-4-2021
Φ.Ε.Κ. 1447/30-06-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΙΑΝ469Β7Γ-ΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP22752
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

– Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη προηγμένων υλικών με εφαρμογές στην ενέργεια».

6. Αριθμός προκήρυξης: 5938/12-4-2021
Φ.Ε.Κ. 1447/30-06-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΧΖΣ469Β7Γ-ΜΑΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP22755
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

– Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Χημική Βιοανάλυση».

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

7. Αριθμός προκήρυξης: 5839/12-4-2021
Φ.Ε.Κ. 1447/30-06-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω278469Β7Γ-ΖΧ8
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» / Αναπλ. Καθηγητή: APP22757
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» / Επίκ. Καθηγητή: APP22760
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΛΓΕΒΡΑΣ

– Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεμέλια των Μαθηματικών – Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής».

8. Αριθμός προκήρυξης:5428/6-4-2021
Φ.Ε.Κ. 1447/30-06-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΥΒΧ469Β7Γ-Β9Ο
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» / Αναπλ. Καθηγητή: APP22770
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» / Επίκ. Καθηγητή: APP22772
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

– Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Νανοφωτονική».

9. Αριθμός προκήρυξης:5427/6-4-2021
Φ.Ε.Κ. 1447/30-06-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΕΞΥ469Β7Γ-64Π
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» / Αναπλ. Καθηγητή: APP22779
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» / Επίκ. Καθηγητή: APP22781
ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

– Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών».

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

10. Αριθμός προκήρυξης:4979/30-3-2021
Φ.Ε.Κ. 1447/30-06-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΣΑ0469Β7Γ-ΩΚΚ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP22780
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

– Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Επεξεργαστών και Υπολογιστικών Συστημάτων».

Τμήμα Βιολογίας

11. Αριθμός προκήρυξης:3723/17-3-2021
Φ.Ε.Κ. 1447/30-06-2021 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΥ74469Β7Γ-ΞΥ6
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» / Αναπλ. Καθηγητή: APP22782
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» / Επίκ. Καθηγητή: APP22785
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

– Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική».

Προθεσμία

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ».

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Περαιτέρω πληροφορίες
  • Ιατρική Σχολή (Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr)
  • Τμήμα Χημείας (Τηλ. 2810- 545131, e-mail: pantelidaki@chemistry.uoc.gr)
  • Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Τηλ. 2810-393807 e-mail: secr@math.uoc.gr)
  • Τμήμα Φυσικής ( Τηλ. 2810-394308, email: kandida@physιcs.uoc.gr)
  • Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Τηλ. 2810-393507, e-mail: csd@csd.uoc.gr)
  • Τμήμα Βιολογίας (Τηλ. 2810-394401, e-mail: secretariat@biology.uoc.gr)

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη δώδεκα θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τμήμα Περιβάλλοντος Ιονίου Πανεπιστημίου: Πρόσκληση για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων
Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση