Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη επτά θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη επτά θέσεων ΔΕΠ: Για τις εξής σχολές του Πανεπιστημίου: Φιλοσοφική, Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών.

Προκήρυξη επτά θέσεων ΔΕΠ

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (τηλ. 28310-77336-7)

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Αριθμός προκήρυξης: 1588/20-2-2020, ΦΕΚ 578/6-5-2020, τ. Γ’ ,
ΑΔΑ: ΨΩΒ9469Β7Γ-Υ56 κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16072

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία».

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (τηλ. 28310-77650-1-2)

Αριθμός προκήρυξης: 717/28-01-2020, ΦΕΚ 598/7-5-2020, τ. Γ’ ,
ΑΔΑ: ΩΚ5Ο469Β7Γ-ΔΤΞ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16071

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Γραμματισμός στην πρώτη παιδική ηλικία».

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (τηλ. 28310-77405-6, 77430)

α) Αριθμός προκήρυξης: 679/28-01-2020, ΦΕΚ 508/24-04-2020, τ. Γ’ ,
ΑΔΑ: ΩΒΧ7469Β7Γ-ΨΕΟ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16070

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι και Οικονομικά».

β) Αριθμός προκήρυξης: 469/28-01-2020, ΦΕΚ 598/7-5-2020, τ. Γ’ ,ΑΔΑ: ΩΕΖ0469Β7Γ-ΝΝΑ

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16063 (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16064 (Επίκουρος Καθηγητής)

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά».

Τμήμα Ψυχολογίας (τηλ. 28310- 77579 – 77577 – 77543)

Αριθμός προκήρυξης: 1829/26-02-2020, ΦΕΚ 578/6-5-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 9ΟΟ7469Β7Γ-2ΔΘ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16068 (Αναπληρωτής Καθηγητής)

κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16069 (Επίκουρος Καθηγητής)

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Οργανωτική Ψυχολογία».

Τμήμα Κοινωνιολογίας (τηλ. 2810-77468)

α) Αριθμός προκήρυξης: 953/29-01-2020, ΦΕΚ 598/7-5-2020, τ. Γ’ ,
ΑΔΑ: ΩΕΕΞ469Β7Γ-Β8Ω κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16066

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα».

β) Αριθμός προκήρυξης: 2310/3-3-2020, ΦΕΚ 629/11-5-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω35Ζ469Β7Γ-ΠΒΣ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP16073

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων».

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη 9 θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

7 Υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη εννέα θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση