Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών: Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις είναι στις 6 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Χημείας, 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και 4) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών

Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση με Διαφορικές Εξισώσεις».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)
ΑΔΑ: 623Α469Β7Θ-3ΓΣ
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23117

Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)
ΑΔΑ: ΨΜΨΠ469Β7Θ-ΤΓΗ
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ 23118
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία: ΑΡΡ 23120

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)
ΑΔΑ: ΨΚΟ1469Β7Θ-4ΛΕ
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ 23122
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία: ΑΡΡ 23124

Τμήμα Χημείας

Τομέας Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Ανόργανη Χημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)
ΑΔΑ: ΩΤΝ9469Β7Θ-7ΞΑ
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23125

Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)
ΑΔΑ: 60ΧΙ469Β7Θ-Ρ3Ι
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23126

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τομέας Κατασκευαστικός

  1. Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός στοιχείων μηχανών και μηχανολογικών συστημάτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)
ΑΔΑ: ΩΣΞΙ469Β7Θ-ΘΘ8
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ 23128
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία: ΑΡΡ 23129

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Τομέας Ψυχολογίας

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Γνωσιακή Νευροεπιστήμη».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)
ΑΔΑ: 6ΨΨΡ469Β7Θ-5Ε0
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23131

Προθεσμία

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 6 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Τμήμα Μαθηματικών: e-mail: secr-math@math.upatras.gr / τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

Τμήμα Χημείας: e-mail: chemsecr@upatras.gr / τηλ.: 2610- 996013

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: e-mail: secretar@mech.upatras.gr / τηλ.: 2610- 969401

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας: e-mail: secptde@upatras.gr / τηλ.: 2610- 969704

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη δώδεκα θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Προκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή από το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ 
Προκήρυξη έντεκα θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση