Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών: Για τα εξής τμήματα: Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Βιολογίας.

Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση επτά (7) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία».

Αριθμός προκήρυξης: 5822/31-5-2019, ΦΕΚ 2420/31-12-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΜΓΚ469Β7Γ-2ΩΣ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 14330

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης».

Αριθμός προκήρυξης: 12948/Α/16-10-2019, ΦΕΚ 2440/31-12-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΥ5Υ469Β7Γ-41Δ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP14333

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες Αναλυτικού Προγράμματος – Cirriculum, Διδακτική».

Αριθμός προκήρυξης: 12061/2-10-2019, ΦΕΚ 2440/31-12-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΓΓΜ469Β7Γ-ΗΜΟ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 14335

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση».

Αριθμός προκήρυξης: 6422/25-6-2019, ΦΕΚ 2420/31-12-2019, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω1ΒΘ469Β7Γ-ΑΔΧ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 1 4328

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις ανωτέρω θέσεις λήγει το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών

Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Ζώων».

Αριθμός προκήρυξης: 14027/19-11-2019

Φ.Ε.Κ. 22/18-01-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 693Φ469Β7Γ-6ΚΩ

Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14488

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών».

Αριθμός προκήρυξης: 14028/20-11-2019

Φ.Ε.Κ. 22/18-01-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΑ7Α469Β7Γ-5Ω2

Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14489

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση».

Αριθμός προκήρυξης: 12882/19-11-2019

Φ.Ε.Κ. 36/24-01-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 789Ε469Β7Γ-ΜΟΨ

Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14494

Προθεσμία

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ». Η λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020.

Περαιτέρω πληροφορίες

Τμήμα Φιλολογίας (τηλ: 2831077301)

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (τηλ. 2831077336)

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (τηλ: 2831077211)

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (τηλ.:28310 77650-2)

Τμήμα Βιολογίας (τηλ. 2810-394401)

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (τηλ. 2810-393807)

Δείτε επίσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Νέες θέσεις διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Δύο νέες θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Ζητούνται Νοσηλευτές: Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την “actioncare” 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση